În urma soluţionării unei excepţii de neconstituţionalitate, CCR a admis că un timp încasarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a fost contrară Constituţiei, pentru anumite situaţii.

Soluţia CCR, dată prin Decizia nr. 164/2013 are efecte de la publicarea în Monitorul oficial nr. 296 din 23.05.2013, în condiţiile legale pe care le puteţi găsi în cele ce urmează.

Critica de neconstituţionalitate – ridicată cu prilejul soluţionării unei cauze în contencios administrativ având ca obiect anularea deciziei de impunere a CASS – priveşte dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 în redactarea avută de acestea de la intrarea în vigoare a acestei legi şi până la modificările suferite odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008.

În motivarea susţinută, autorul acesteia a apreciat, în esenţă, că prevederile de lege criticate sunt discriminatorii şi încalcă principiul constituţional al aşezării juste a sarcinii fiscale.

Deşi soluţia legislativă criticată nu mai este în vigoare, dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006, în redactarea avută de acestea de la intrarea în vigoare a acestei legi şi până la modificările aduse odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008, au produs efecte pentru contribuabili, fapt pentru care Curtea Constituţională a admis să se pronunţe.

Examinând dispoziţiile art. 257 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, Curtea constată că acestea enumeră veniturile asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Între acestea, art. 257 alin. (2) lit. e), în redactarea criticată prin excepţia de neconstituţionalitate, prevedea obligaţia de a plăti contribuţia asupra veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, din dividende şi dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi altor venituri care se supuneau impozitului pe venit, dar numai în măsura în care contribuabilul nu plătea contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate asupra veniturilor realizate din salarii sau asimilate salariilor care se supuneau impozitului pe venit, veniturilor impozabile obţinute din desfăşurarea unor activităţi independente şi care se supuneau impozitului pe venit, veniturilor din agricultură supuse impozitului pe venit, veniturilor din silvicultură ori indemnizaţiilor de şomaj.

p1
Sursa foto: Lege5 Online

Prin urmare, era exclusă plata cumulativă a contribuţiilor datorate în temeiul art. 257 alin. (2) lit. e), pe de o parte, şi a celor datorate potrivit dispoziţiilor lit. a)-d) din acelaşi articol, pe de altă parte.

Dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 nu excludeau însă de la acest cumul şi contribuţiile datorate asupra veniturilor din pensii, prevăzute la lit. f) din acelaşi articol de lege.
Prin urmare, se crea o diferenţă de tratament juridic între persoanele care realizau veniturile enumerate în art. 257 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 95/2006 faţă de cele care realizau venituri din pensii.
Persoanele care realizau venituri din salarii sau orice alte venituri realizate din desfăşurarea unei activităţi dependente ori independente supuse impozitului pe venit, venituri din agricultură ori silvicultură sau obţineau indemnizaţii de şomaj erau scutite de la plata contribuţiei asupra veniturilor prevăzute la art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006. De această scutire nu beneficiau însă şi persoanele care realizau venituri din pensii.
În urma analizei efectuate, Curtea a admis că dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în redactarea de la intrarea în vigoare a acestora şi până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, sunt neconstituţionale în măsura în care obligă persoanele ce datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra veniturilor din pensii la plata acestei contribuţii cumulat cu cea datorată asupra veniturilor obţinute din cedarea folosinţei bunurilor, din dividende şi dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi altor venituri care se supun impozitului pe venit.
Important de reţinut este şi precizarea CCR privind aplicabilitatea în timp a acestei soluţii. Curtea a statuat că:
• întrucât deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, cele stabilite prin această decizie urmează a se aplica de la data publicării lor în Monitorul Oficial;
• totodată, instanţele judecătoreşti vor aplica decizia Curţii Constituţionale numai în cauzele pendinte la momentul publicării acesteia, cauze în care dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006, în redactarea de la data intrării în vigoare a acestora şi până la modificările ce le-au fost aduse prin O.U.G. nr. 93/2008, sunt aplicabile, precum şi în cauzele în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate până la data sus menţionată, în această ultimă ipoteză deciziile pronunţate de Curtea Constituţională constituind temei al revizuirii potrivit art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865, respectiv art. 509 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial nr. 545/2012, după caz;
• raporturile juridice stabilite între asigurat şi stat în legătură cu contribuţiile la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate deja reţinute până la data publicării deciziei Curţii Constituţionale nu pot face obiectul unor cereri de restituire formulate ulterior publicării acesteia. O interpretare contrară ar echivala cu aplicarea retroactivă a deciziilor Curţii Constituţionale, ceea ce este inadmisibil.

REGLEMENTAREA ACTUALĂ

În prezent, art. 257 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii are următoarea redactare:
(2) Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupra:
a) – cf. cu modificarea dată prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 începând cu 30.12.2010 – veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri realizate din desfăşurarea unei activităţi dependente;
b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit; dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar;
c) veniturilor din agricultură supuse impozitului pe venit şi veniturilor din silvicultură, pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadrează la lit. b);
d) indemnizaţiilor de şomaj;
e) Abrogată prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 107/2010 începând cu 01.01.2011, după modificarea dată prin punctul 53. din Ordonanţă de urgenţă nr. 93/2008 începând cu
f) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a)-d), alin. (21) şi (22) şi art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar.”

ATENŢIE: După ce fusese modificată prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 107/2010 (începând cu 01.01.2011), ulterior, prin punctul 1. din Decizia CCR nr. 335/2011 (începând cu 23.05.2011) a fost declarată neconstituţională şi litera f) teza finală, “în măsura în care se interpretează că valoarea contribuţiei minime la fondul de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din dividende şi dobânzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi alte venituri care se supun impozitului pe venit, nu poate fi mai mică decât cuantumul unui salariu de bază minim brut pe ţară, lunar.”

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

1 COMENTARIU

  1. In art.257 lit.e.din legea 95/2006 in finalul textului este scris citez,dar nu mai putin de un salariu de baza minim brut pe tara,lunar. In provincie chiriile sunt in circa 400-500 lei lunar ,atunci va intreb ,taxa de 5,5% se aplica la salariu minim brut pe tara?Acest art. este complet gresit si incalca drepturile omului.In aldoilea rand 4 ani la rand a fost declarat neconstitutional,in constitutia Romaniei la art.147 ali.1 scrie,citez.pe durata acestui termen,dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.Pentru acest motiv guvernele anterioare nau aplicato s-a trezit V.Ponta sa o aplice in luna oct.2012 dar fara sa o corecteze mai rau ,a abrogat lit.e si l-a copiat cu punct si virgula si l-a facut lit f.pe care era normal ca CCR sa-l scoata neconstitutional.Mai grav este ca au vrut sa aplice si retoactiv care incalca din nou drepturile omului.Vezi Conventia Europeana a Drepturilor Omului.Explicati cetatenilor romaniei cum sa procedeze cu acest premier al RO.care nu vrea sa respecte deciziile CCR.fura cu acest art.prin CASS si da banii la politisti si jandarmi ca sa bata populatia care manifesteaza cerand drepturile la viata .Varog sa-mi raspundeti ca sunt intro situatie in care guvernul RO.vrea sa ma fure ilegal.

  2. Deci, astazi cine face venit din dobanzi are de platit contributia la fondul de asigurări sociale de sănătate? Am citit de doua ori articolul dar nu m-am lamurit.

    • Da, legea asa spunea, ca ai de platit CASS la veniturile din dobanzi ( daca nu rsti asigurat ca salariat sau in alt mod), ba mai mult daca venitul ( dobanda) obtinuta, este mai mica decat salariul minim pe economie, baza de calcul va fi salariul minim pe economie si nu venitul. Un stat talhar, care vrea sa-ti ia CASS de 500 lei pe an, pentru o dobanda obtinuta mult mai mica, ba mai mult vrea banii astia de la tine de acum 5 ani, cu penalitati care umfla suma de zeci de ori, in conditiile in care in acest timp nu ai fost ASIGURAT, si nu ai fost instiintat sau somat anual asa cum ar fi trebuit.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here