Ordonanța de urgență nr. 29/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății este în vigoare de la 16 aprilie 2021.

Potrivit actului normativ, pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, medicii rezidenţi cu drept de practică supravegheată, titular al unui aviz eliberat de Colegiul Medicilor din România beneficiază de 90 de lei pe oră.

Documentul mai prevede că medicii cu activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 vor putea încheia contracte de prestări servicii ca persoană fizică. Iar activitatea desfășurată prin contracte de prestări servicii constituie vechime în muncă și stagiu de cotizare, în condițiile legii.

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021, cheltuielile privind plata personalului medico- sanitar și registratorii medicali, cu excepția personalului delegat sau detașat, care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 se finanțează în limita sumelor aprobate prin buget, respectiv:

a) din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către bugetele locale;

b) din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Finanțarea cheltuielilor curente, inclusiv pentru plata personalului medico-sanitar și registratorii medicali, și a celor de capital, necesar a se efectua în vederea operaționalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în alte locații decât cele din cadrul unităților sanitare care se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, se asigură din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către bugetele locale.

Finanțarea prevăzută la alin. (2) se acordă în baza contractelor de finanțare încheiate între direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București cu reprezentanții legali ai autorităților administrației publice locale care au organizat centre de vaccinare împotriva COVID-19 în alte locații decât cele din cadrul unităților sanitare care se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Modelul de contract se aprobă prin ordin al ministrului sănătății în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here