Legea nr. 113/2021 pentru completarea art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 29 aprilie 2021 şi intră în vigoare de la 02 mai 2021.

Aceasta modifică articolul 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul unei erori materiale, de calcul sau al oricărei greșeli de redactare, omisiuni sau mențiuni greșite, intervenite în procesul administrativ de evaluare, prelucrare și redactare a datelor în vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a deciziei, termenul general de prescripție nu se aplică pentru recuperarea de către beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplătite de către casa teritorială de pensii competentă.”

Cu alte cuvinte, în cazul sumelor datorate cu titlu de pensie pe care pensionarii nu și le-au primit din cauza unei erori, greșeli de redactare, omisiuni sau mențiuni greșite a casei de pensii de care aparțin, nu se aplică termenul general de prescripție de 3 ani.

Astfel, pensionariivor putea recupera sumele cuvenite dacă se constată un astfel de caz.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here