Chestiunea pusă în dezbatere mai jos se referă la data la care se naşte dreptul de a beneficia de reducerea vârstei de pensionare, în condiţiile din situaţia care a făcut obiectul unei critici de neconstituţionalitate. 

Care sunt prevederile legale?

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, stabileşte, prin dispoziţiile art. 53, cerinţele generale obligatorii de vârstă şi stagiu de cotizare pentru femei şi bărbaţi în vederea obţinerii dreptului la pensie. De la aceste condiţii generale sunt instituite o serie de excepţii care au în vedere condiţiile în care asiguraţii au desfăşurat activitatea.

Astfel cum s-a pronunţat Curtea Constituţională prin Decizia nr. 1359/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 895/2011, „în sistemul public de pensii există mai multe categorii socioprofesionale care se bucură de un regim juridic mai favorabil în ceea ce priveşte calculul pensiilor, fără ca aceasta să aibă semnificaţia unei discriminări. În acest sens pot fi amintite persoanele care au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite ori speciale de muncă şi care beneficiază de vârste de pensionare şi stagii de cotizare mai reduse. Factorul determinant în instituirea tratamentului juridic diferenţiat îl constituie condiţiile specifice în care aceste categorii socioprofesionale au desfăşurat activitatea.

În acelaşi timp toţi asiguraţii care au realizat un stagiu complet de cotizare au posibilitatea de a ieşi la pensie anticipat, la o vârstă redusă cu până la 5 ani faţă de vârsta legală de pensionare. Potrivit dispoziţiilor art. 62-64 din Legea nr. 263/2010, în cazul solicitării pensiei anticipate, asiguratul trebuie să fi realizat un stagiu complet de cotizare, precum şi un stagiu suplimentar de cel puţin 8 ani, însă cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.

În cazul pensiei anticipate parţiale, reglementate de art. 65-67 din acelaşi act normativ, asiguratul care a realizat un stagiu complet de cotizare, precum şi cel care a depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani are dreptul de a se pensiona cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, dar cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Pensionarea anticipată reprezintă, prin urmare, un beneficiu acordat de legiuitor asiguraţilor în ceea ce priveşte condiţiile de pensionare, beneficiu care instituie o derogare de la cerinţele generale referitoare la vârsta standard de pensionare. Aşa cum s-a arătat mai sus, legiuitorul este liber să stabilească condiţiile acordării acestui beneficiu. 

Care sunt obiecţiile în cazul în speţă ?

În procesul aflat pe rolul instanţei de judecată, persoana interesată a arătat că a solicitat să i se acorde pensia în anul 2011 şi că a lucrat în condiţii încadrate în grupa a II-a de muncă. De asemenea, arată că a lucrat 2 ani în Libia, timp în care i s-a acordat o perioadă contributivă suplimentară faţă de cea efectiv lucrată. Având în vedere condiţiile în care a lucrat şi perioadele de stagiu suplimentar dobândite, printr-un calcul cumulativ al acestora consideră că îndeplineşte condiţiile legale pentru obţinerea dreptului la pensie. Or, casa de pensii nu i-a acordat pensia şi nu a ţinut cont de faptul că a lucrat în grupa a II-a de muncă şi nici de perioada lucrată în Libia.

Persoana în cauză a contestat această decizie şi a formulat excepţia de neconstituţionalitate prin care critică art. 63 din Legea nr. 263/2010, întrucât nu permite luarea în calcul la stabilirea pensiilor a beneficiilor obţinute ca urmare a desfăşurării muncii în grupa a II-a de muncă. Autorul a considerat că sunt încălcate prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie, întrucât unii pensionari sunt lipsiţi de drepturi, în timp ce alţii beneficiază de pensii speciale. De asemenea, arată că sunt neconstituţionale şi dispoziţiile art. 66 şi art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010. În acest sens, arată că nicio lege din prezent nu poate duce la anularea drepturilor obţinute la data când a desfăşurat munca.

Din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate pe care am prezentat-o, reţinem concluziile în ce priveşte susţinerea referitoare la caracterul retroactiv al dispoziţiilor de lege criticate, respectiv cea potrivit căreia beneficiul reducerii vârstei standard de pensionare se obţine la data desfăşurării activităţii în condiţiile mai sus amintite şi nu poate fi limitat de legea în vigoare la data pensionării.

Curtea reţinut că „vârsta de pensionare, precum şi celelalte condiţii ale obţinerii dreptului la pensie aplicabile unei persoane sunt cele prevăzute de legea în vigoare la momentul deschiderii dreptului la pensie, potrivit principiului tempus regit actum.” Prin urmare, stabilirea condiţiilor de pensionare în funcţie de legea în vigoare la momentul deschiderii dreptului la pensie nu poate fi privită ca având efecte retroactive, ce aduc atingere unor drepturi legal câştigate anterior, de vreme ce, până la acel moment, asiguratul nu a avut un drept dobândit asupra unor condiţii de pensionare anume.

Găsiţi întreaga dezvoltare a constatărilor CCR în Decizia nr. 395/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 639/2016, prin care a fost respinsă critica de neconstituţionalitate, decizie din care am reţinut extrase în materialul de faţă.

Mai jos găsiţi, de asemenea, dispoziţiile care interesează, din Legea nr. 263/2010, în forma actualizată.

Documentar

” Art. 55.

(1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:

a) conform tabelului nr. 1, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă; (…)

b) conform tabelului nr. 2, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum şi în situaţia celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în alte condiţii de muncă prevăzute la art. 29 alin. (2) şi în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1); (…)

c) cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, şi/sau de prizonierat, în s
ituaţia persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) -c) şi la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat. “

Art. 62.

(1) Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege.“

Art. 63.

La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 62 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative. “

Art. 66.

La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative. “

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua. Va rog sa ma ajutati cu niste informatii. Sunt nascut la data de 18.03.1954 si am o vechime de 33,2 ani. Din cauza varstei nu am gasi sa ma angajez cu contract de munca. Cand si cum pot iesi la pensie. MUltumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here