25 Ianuarie, 2020

Pensiile ocupaționale și fondurile de pensii ocupaționale vor deveni operaționale. Ce modificări a făcut Parlamentul

Proiectul de lege inițiat de guvern exact acum un an, care prevede înfiinţarea schemelor de pensii ocupaţionale şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale a fost votat fără niciun vot “împotrivă” în Camera Deputaților. Pensia ocupațională este suplimentară, distinctă de celelalte pensii din România și vine în completarea tipurilor de pensii acordate în cadrul sistemelor de pensii. 

Iniţiativa constituirii unui fond de pensii ocupaţionale aparţine exclusiv unui administrator autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în timp ce schema de pensii este stabilită de către fiecare angajator care doreşte şi are capacitatea financiară să ofere angajaţilor săi astfel de beneficii.

Art. 16 – Capitalul social minim al administratorului

(1) Pentru a putea administra fonduri de pensii ocupaționale, capitalul social minim necesar  este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data constituirii, al sumei de 1,5 milioane euro.

(2) Administratorul are obligația să păstreze pe întreaga durată de funcționare nivelul de capital social prevăzut la alin. (1).

Proiectul prevede ca angajatorul poate stabili cuantumuri diferențiate de contribuție proprie pentru angajații săi pe criterii de vechime, funcție sau drepturi salariale. Încheierea unor relații contractuale între o persoană și un angajator nu poate fi condiționată de obligarea persoanei respective de a contribui în nume propriu la un fond de pensii ocupaționale, deoarece pensia ocupațională este facultativă.

Proiectul de lege stabilește cum se pot înființa schemele de pensii ocupaționale și fondurile de pensii ocupaționale, dar și aspectele legate de administrarea acestora. 

Participantul la un fond de pensii ocupaționale poate fi orice persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și care îndeplineste conditiile prevăzute în schema/prospectul fondului de pensii ocupaționale. Contribuțiile angajatorului și ale angajatului se datorează, se colectează și se virează de către angajator pe baza numelui, prenumelui și a codului numeric personal al participantului.

În privința contribuțiilor persoanelor care obțin venituri din activități independente, sumele sunt virate direct de către acestea pe baza numelui, prenumelui și a codului numeric personal al participantului.

Angajatorul nu poate face rețineri pentru contribuțiile angajaților la un fond de pensii ocupaționale fără acordul scris al angajatului, consemnat în actul individual de aderare la fond sau, ulterior, într-o notificare transmisă administratorului și angajatorului. Prevederile aplicabile deductibilității sumelor reprezentând contribuțiile angajatorului și ale angajatului, precum și plata beneficiilor se supun prevederilor Legii nr. 227/2015 Codul Fiscal. 

Cheltuielile suportate de fond și legate de administrare sunt:

- comisionul de administrare;

- comisionul de depozitare;

- comisioanele de tranzacționare;

- comisioanele bancare;

- onorariul pentru auditul situatiilor financiare ale fondului.

Prin crearea mecanismelor de evidență pe conturi individuale, participantul poate să își transfere valoarea activului personal de la un fond/fonduri la un alt fond de pensii ocupaționale sau facultative, fără penalități. Totodată, angajatul poate fi participant la mai multe fonduri, urmând ca la pensie să poată cumula veniturile.

Administratorul are obligații de raportare către A.S.F., precum și obligații de informare către participanți și angajatori. Atribuțiile și prerogativele legate de reglementarea, autorizarea, supravegherea și controlul activității entităților care fac obiectul acestui proiect cad în sarcina Autorității de Supraveghere Financiară, care va avea ca obiectiv protejarea intereselor participanților si beneficiarilor la fondurile de pensii ocupaționale. De asemenea, se asigură un aport de capital pe piața internă, prin investirea în economia reală, cu efecte pozitive asupra creșterii economice.

Ai nevoie de Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu