Pensia privată facultativă (pilonul III) are rolul de a suplimenta veniturile la pensie, în condiţiile creşterii speranţei de viaţă şi a duratei de viaţă după pensionare (o medie de 20 de ani la nivelul anului 2060) pe un fond demografic negativ.
Pentru a beneficia de pensie facultativă, o persoană trebuie să adere la un fond de pensii facultative şi să plătească minimum 90 de contribuţii lunare,  care sunt investite de administratorul fondului pentru a multiplica veniturile participanţilor la fond.
Participantul poate folosi suma acumulată la fond doar în momentul pensionării pentru a achiziţiona o pensie privată de la orice furnizor de pensii private autorizat, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a împlinit vârsta de 60 de ani, există un minim de 90 de contribuţii lunare, iar suma din cont depăşeşte o valoare care va fi stabilită prin lege. În cazul în care la împlinirea acestei vârste nu este îndeplinită una dintre celelalte două condiţii (sau nici una) sau în caz de invaliditate permanentă, participantul poate primi suma acumulată sub forma unei plăţi unice, respectiv sub formă de rente plătite timp de cinci ani. De asemenea, în cazul decesului participantului, moştenitorii legali beneficiază de suma strânsă în cont. Menţionăm că furnizarea pensiilor, calculul şi plata lor vor fi reglementate de o lege specială care se află în curs de elaborare.
În cazul în care la un moment dat participantul doreşte să îşi transfere valoarea contului la un alt fond, poate face acest lucru, însă dacă transferul are loc în primii doi ani de la aderare, va suporta o penalizare.
Contribuţia lunară poate fi plătită atât de către angajator, cât şi direct de participant, fără ca nivelul contribuţiei lunare la pensiile facultative să poată depăşi 15% din salariul brut lunar.
În prezent, metoda cea mai utilizată este plata contribuţiei de către angajator, pensia facultativă constituind un pachet financiar suplimentar acordat salariatului.
Sumele plătite de angajator la fondurile facultative sunt asimilate veniturilor din salarii, fiind plătite suplimentar şi contribuţiile de asigurări sociale. Din 2009, contribuţiile plătite de angajator la fondurile de pensii facultative sunt deductibile în limita echivalentului a 400 de euro pe an pentru fiecare salariat, diminuându-se impozitul pe profit datorat bugetului de stat. De la 1 ianuarie 2012, deducerea de 400 de euro pe an se aplică şi la calculul contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajator.

Deducerea de 400 de euro pe an pentru salariat se aplică la calculul impozitului pe venit în cazul în care salariatul îşi plăteste contribuţia din propriile venituri.
——————————(P)——————————
Pentru a fi informat în permanenţă cu privire la evoluţia actelor normative, Lege5 Desktop vă pune la dispoziţie un Calendar legislativ. Prin intermediul acestuia puteţi afla ce acte intră în vigoare sau sunt aprobate, derogate, amendate etc. Aflaţi mai multe despre Lege5 Desktop de AICI.
L5_desktop

Totodată, Lege5 este disponibil şi în variantele Online şi Mobile. Iar pentru cei care vor doar anumite acte normative (consolidate la zi) există posibilitatea de a le cumpăra separat prin intermediul Lege5 Online.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here