Reglementările din legislația privind pensiile s-au modificat în decursul anilor, cu efecte diferite pentru cei care au lucrat în o perioadă în condiții deosebite de muncă.

Facem, aici, o scurtă sinteză, precum şi aprecierea de principiu a CCR la critici de neconstituționalitate în materie. 

Avem în vedere legislația începând cu anul 2000.

Legea nr. 19/2000, în forma în care a apărut în Monitorul oficial nr. 140 din 01.04.2000, trata materia care ne interesează în art. 42, cu următoarele dispoziții:

de la 01.04.2000: Art. 42. –  (1) Asigurații care și-au desfășurat activitatea, total sau parțial, în condiții deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1.

Tabelul începea cu 6 ani stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă (ani împliniți), la care reducerea vârstei standard de pensionare (ani împliniți) era de 1 an; pentru 8 ani – 1 an şi 6 luni; pentru 10 ani – 2 ani etc.

(2) Vârstele de pensionare reduse, conform prevederilor alin. (1), nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei și de 55 de ani pentru bărbați.

de la 30.03.2001 – prin modificările aduse de Ordonanță de urgență nr. 49/2001:

 Art. 42. –  (1) Asigurații care au realizat stagiul complet de cotizare și care și-au desfășurat activitatea total sau parțial în condiții deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1.

(2) Vârstele de pensionare reduse, conform prevederilor alin. (1), nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru

femei și de 55 de ani pentru bărbați. 

Legea nr. 263/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 852/2010, în vigoare din 2011
de la 01.01.2011:

Art. 55. –  (1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:

a) conform tabelului nr. 1, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiții deosebite de muncă;

Tabelul 1 prevede că pentru un stagiu de 6 ani, reducerea este de 1 an; pentru stagiu de 8 ani – 1 an şi 6 luni; pentru 10 ani – 2 ani etc.

b) conform tabelului nr. 2, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în alte condiții de muncă prevăzute la art. 29 alin. (2) și în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1);

Tabelul nr. 2 prevede că, pentru un stagiu de 2 ani, reducerea este de 1 an; pentru 3 ani – 1 an şi 6 luni; pentru 4 ani – 2 ani etc.

c) cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, și/sau de prizonierat, în situația persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) -c) și la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.

(2) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) beneficiază de reducerile prevăzute la alin. (1), dacă au realizat stagiul minim de cotizare în specialitate prevăzut în anexa nr. 6.

de la 02/01/2014 prin modificările aduse de Legea nr. 380/2013, se introduce, la art. 55 alin. 1, o literă a1 care prevede: a1) conform tabelului nr. 11, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu excepția celor realizate în activitățile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiții speciale;  

Tabelul nr. 11 prevedea că, la un stagiu de 6 ani, reducerea era de 3 ani; pentru 7 ani – tot 3 ani; pentru  ani – 4 ani etc.

de la 25.06.2015, prin modificările aduse de Legea nr. 155/2015, care dispune:

La articolul 55 alineatul (1), litera a1 şi tabelul nr. 11 se abrogă; de asemenea, litera b) și tabelul nr. 2 vor avea următorul cuprins:

„b) conform tabelului nr. 2, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum și în situația celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în alte condiții de muncă prevăzute la art. 29 alin. (2) și în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1);

Tabelul 2, modificat, prevede că la stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă, condiții speciale și alte condiții de muncă (ani împliniți) de 2 ani, vârsta standard de pensionare se reduce cu 1,0 ani, pentru 3 ani – cu 1 an şi 6 luni; pentru 4 ani – cu 2 ani ; pentru 5 ani – cu 2 ani şi şase luni ; pentru 6 ani, cu 3 ani etc.

de la 01.01.2018 – prin modificările aduse de Ordonanță de urgență nr.103/2017 care dispune:

Art. 55. –  (1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:

a) conform tabelului nr. 1, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiții deosebite de muncă;

Tabelul nr. 1 prevede că, pentru stagiu de cotizare de 6 ani realizat în condiții deosebite (ani împliniți), reducerea vârstei standard de cotizare este de 1 an; pentru 8 ani – 1 an şi 6 luni; pentru 10 ani – 2 ani etc.

b) conform tabelului nr. 2, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum și în situația celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1);

Tabelul nr. 2  prevedea că la un stagiu 2 ani, reducerea era de 1 an; pentru 3 ani – 1 an şi 6 luni; pentru 4 ani – 2 ani; pentru 5 ani – 2 ani şi 6 luni, pentru 6 ani – 3 ani etc.

c) cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, și/sau de prizonierat, în situația persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) -c) și la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.

(2) Persoanele care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât și în sisteme neintegrate acestuia beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), numai pentru stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii.

de la 02.08.2018, prin modificările aduse de Legea nr. 221/2018:

Art. 55. –  (1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:

a) conform tabelului nr. 1, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiții deosebite de muncă;

Tabelul nr. 1 prevede că pentru stagiu de 6 ani realizat în condiții deosebite (ani împliniți), reducerea este de 1 an ; la 8 an – 1 an şi 6 luni; la 10 ani – 2 ani; la 12 ani – 2 ani şi 6 luni etc.

b) conform tabelului nr. 2, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum și în situația celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1);

Tabelul nr. 2  prevede că pentru un stagiu de 2 ani, reducerea este de 1 an; la 3 ani – 1 an şi 6 luni; la 4 ani – 2 ani etc.

c) cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, și/sau de prizonierat, în situația persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) -c) și la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.

(2) Persoanele care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât și în sisteme neintegrate acestuia beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), numai pentru stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii. 

Egalitatea în drepturi

Preluând o speţă recentă – pe care nu o mai dezvoltăm aici – reținem argumentele exprimate de CCR pentru a respinge critica de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile art. 55 din Legea nr. 263/2010, pe considerentul – exprimat de petent – că o persoană, pensionată într-o anumită perioadă, nu beneficiază de egalitatea în drepturi, ca principiu constituțional.

Iată argumentele de principiu ale CCR, bazate pe jurisprudenţa constantă a Curţii, exprimate în Decizia nr. 547/2018, publicată în Monitorul Oficial, nr. 23 din 9 ianuarie 2019.

– Legiuitorul este în drept ca, în reglementarea cadrului sistemului public de pensii, să stabilească criteriile și condițiile concrete în care asigurații pot beneficia de pensie, tipurile de pensii care pot fi acordate, regulile generale de acordare a acestora și regulile derogatorii pentru situații deosebite, precum și modul de calcul al pensiilor.

– Persoanele care se pensionează se supun dispozițiilor legale în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, potrivit principiului tempus regit actum.

– Situația diferită în care se află cetățenii în funcție de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispozițiilor constituționale care consacră egalitatea în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și discriminări.

– Noile reglementări pot să fie avantajoase sau chiar dezavantajoase beneficiarilor de pensii, după cum permit sau impun, după caz, situația economico-financiară a țării și fondurile de asigurări sociale de stat disponibile. În oricare dintre aceste ipoteze dispozițiile legale noi se aplică numai pentru viitor, pentru persoane care se vor înscrie la pensie după intrarea lor în vigoare, neputând atinge drepturile de pensie anterior stabilite. Prin urmare, legiuitorul este liber să modifice condițiile de stabilire a dreptului la pensie pentru viitor, fără ca aceasta să aibă semnificația încălcării dreptului la pensie, iar dacă dorește ca noile dispoziții mai favorabile să fie aplicate și persoanelor pensionate anterior, acest lucru trebuie prevăzut în mod expres de lege.

Ai nevoie de Legea nr. 221/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

3 COMENTARII

 1. Buna ziua ,
  am 64 de ani( nascut pe 22.12.1954) , m-am pensionat anticipat in 2017, am un stagiu de cotizare de 38 ani ,daca puteti sa-mi spuneti daca beneficiez de reducerea stagului de cotizare si recalcularea pensiei avind adeverinta pentru incadrare in grupa a doua de munca.
  Am lucrat grupa a doua in procent de 100% din timp , in perioada 18.09.1979- 14.11.1985 si am depus adeverinta pentru grupa a doua in 17.01.2019 la Casa de Pensii a Sectorului 3 Bucuresti.
  Multumesc si astept raspuns ..

 2. Buna ziua,
  Am un frate care a lucrat din 1974 pana in 1997 in gr.I si II de munca. Nu poate iesi anticipat pentru ca acumuleaza 31 de ani si 10 luni de cotizatie, nu stagiul complet. De ce in Legea pensiilor din 2019 se aloca 4 luni pentru un an numai celor care au lucrat dupa aprilie 2001. El ar putea completa stagiul si ar iesi la pensie. Nu am gasit nicaieri o explicatie. Nu este o discriminare?

 3. Bina ziua …in mai pe 30 …anu 1959 fac 61 de ani …vechime 30 ani si 7 luni in care am inclus si 6 ani de gr a 2 ..va rog sa.mi spuneti .ma pot pensiona ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here