Casa Națională de Pensii Publice anunţă că elevii urmaşi, care au împlinit vârsta de 16 ani, au obligația să prezinte, până la data de 25 septembrie 2022, adeverința din care să rezulte că în anul școlar 2022 – 2023, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022 se reține de la plată.

De asemenea, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz:

În cazul nedepunerii declarației, până la data de 25 septembrie 2022, pensia aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

  • să prezinte caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 octombrie 2022 – adeverința în original din care să rezulte că în anul universitar 2022-2023, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii;

În situația neprezentării până la data de 25 octombrie 2022 a adeverinței în original, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here