Guvernul a adoptat noi măsuri pentru combaterea tăierilor ilegale de păduri, printre acestea numărându-se şi servicii de pază gratuite acordate proprietarilor de păduri care dețin terenuri forestiere cu suprafețe mai mici sau egale cu 30 de hectare.

Potrivit unei informări emise de Executiv, a fost adoptată o schemă de ajutor de minimis – ajutor social pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, dacă suprafața proprietății este mai mică sau egală cu 30 de hectare.

Este pentru prima dată când, această prevedere legală cuprinsă în Codul Silvic încă din 2008, va fi pusă în aplicare.

Ajutorul de minimis, respectiv ajutorul de stat vor fi acordate pentru a acoperi costurile serviciilor silvice realizate de către ocoalele silvice, astfel încât proprietarii de păduri cu suprafețe mai mici sau egale cu 30 de hectare să beneficieze de servicii în mod gratuit.

Hotărârea de guvern este valabilă pentru perioada 2016-2020, valoarea totală a ajutorului ce va fi acordat fiind estimată la 248,9 milioane lei, iar numărul beneficiarilor la circa 2 milioane pentru întreaga perioadă. Suprafata totală cu proprietăți mai mici sau egale de 30 ha este de aproximativ 580.000 de hectare.

De schema de ajutor de minimis vor putea beneficia persoane fizice și juridice care desfășoară activități economice, au în proprietate terenuri forestiere cu suprafață totală mai mică sau egală cu 30 de hectare și îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  • nu se află în procedură de executare silită pentru plata datoriiilor fiscale și nefiscale, inclusiv nu au popriri pe conturile bancare;
  • nu se află în procedură de închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială;
  • mu sunt supuse unei proceduri de insolvență și nici nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fis supuse unei proceduri de insolvență colectivă la cererea creditorilor lor;
  • suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali, 2 ani fiscali anteriori plus anul curent, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro pentru întreprinderea cu activitate de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost.

Persoanele fizice și juridice care nu desfășoară activități economice vor beneficia de ajutor de stat în sume echivalente celor acordate prin schema de minimis.

Plata sumelor care se vor acorda în baza acestei Hotărâri, se va face către ocoalele silvice care asigură serviciile silvice, pe baza contractului de administrare/servicii încheiat conform prevederilor legale.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here