Senatorii vor dezbate un proiect de lege care modifică Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, stabilind că pașaportul, și nu cartea de identitate, va putea fi prezentat în fața unor entități terțe, ca act de identitate.

Inițiatorii proiectului susțin că românilor din străinătate li se solicită, la instituțiile bancare sau alte entități din străinătate, pașaportul valabil, și nu cartea de identitate ca document de atestare a identității și rezidenței în țara respectivă. Astfel, prin modificările propuse, se propune renunțarea la sintagma în faţa autorităţilor române şi străine „,astfel încât identitatea să poată fi confirmată şi în faţa unor entităţi terţe.

Totodată, mai susțin parlamentarii care au inițiat actul normativ, în cele mai multe cazuri în străinătate, pentru minorii români cu vârsta sub 14 ani, documentul de identitate acceptat pe plan internaţional este paşaportul, iar pentru accesul la servicii medicale private, servicii sociale, educaţie privată în străinătate, unica opţiune pentru aceştia este paşaportul, deci nu certificatul de naștere emis de autoritățile românești.

Lege pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

Alineatul (4) al articolului 6 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate se modifică şi vă avea următorul cuprins:

„(4) Documentele de călătorie prevăzute la alin. (1) sunt proprietatea statului român şi fac dovada identităţii, cetăţeniei, calităţii, precum şi a dreptului titularului de a călători în străinătate.”

După dezbaterile din Senat, ca să fie adoptat, proiectul de lege trebuie votat și în plenul Camerei Deputaților, forul decizional.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here