La recomandarea Comisiei europene, Executivul a aprobat modificarea legislaţiei în domeniul parteneriatului public-privat pentru a fi compatibilă cu acquis-ul şi jurisprudenţa europeană în domeniul achiziţiilor publice şi concesiunilor, pentru a se evita declanşarea procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar (infringement).

Modificarea Legii parteneriatul public-privat nr.178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, s-a făcut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 729 din 17 octombrie a.c.

Legea reglementează modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat ce are ca obiectiv public proiectarea, finanţarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi transferul unui bun sau serviciu public.

Amendamentele aduse prin ordonanţa de urgenţă privesc, în principal, următoarele aspecte:

condiţiile de acces la procedura de selecţie a investitorilor privaţi – obligaţiile ce ţin de regimul juridic al ofertantului, obligaţiile unui grup de investitori selectat ca atare, aplicarea clauzei privind acordarea unui tratament egal operatorilor economici sau investitorilor privaţi în virtutea reglementărilor internaţionale la care România este parte, regimul informaţiilor confidenţiale în cadrul obligaţiilor privind publicitatea contractelor atribuite;

redefinirea noţiunilor referitoare la investitor privat, contracte de parteneriat public-privat de lucrări, de bunuri şi de servicii;

– redefinirea conţinutului contractelor de parteneriat public-privat de lucrări, de bunuri şi de servicii;

– activităţile relevante cărora li se aplică contractele de parteneriat public-privat în domeniul serviciilor pentru gazele şi energie termică, energie electrică, apă potabilă, transport feroviar, transport public rutier comunal, servicii poştale, explorarea sau extracţia de petrol, gaze, cărbune sau alţi combustibili solizi;

– regimul juridic şi modul de punere în valoare a bunului public realizat prin contractul de parteneriat public-privat;

– calitatea de partener public;

drepturile partenerului public privind procedura de selecţie, legat de posibile încălcări, de către ofertant, a criteriilor de participare;

– procedura de atribuire în funcţie de pragurile valorice şi în cazul dialogului competitiv.

Actul normativ de modificare include şi anexe cu:

● informaţiile minime care care trebuie incluse în anunţul de selecţie pentru contractele de parteneriat public-privat;

● informaţii care trebuie incluse în anunţul de atribuire pentru contractele de parteneriat public-privat.

Legea parteneriatului public-privat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin această ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here