O.U.G. nr. 40/2015 permite ca proiectele finanţate cu fonduri europene să fie realizate inclusiv cu participarea unor parteneri transnaţionali.
Detaliile sunt reglementate printr-o Instrucţiune emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale – Direcţia de Programe Europene Capital Uman.
 
Dispoziţile art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 prevăd că proiectele finanţate din fonduri europene prin Programul Operaţional Capital Uman pot fi implementate inclusiv prin participarea, în calitate de parteneri, a unor entităţi, cu personalitate juridică, înregistrate inclusiv în state membre ale Uniunii Europene, altele decât Romania.

Actul normativ amintit impune ca partenerul transnaţional să obţină certificatul de înregistrare fiscală şi, ulterior, să se adreseze Trezoreriei Municipiului Bucureşti în vederea deschiderii conturilor, prin intermediul liderului de parteneriat care are calitatea de împuternicit.

Instrucţiunile pe care le semnalăm – înregistrate la minister sub nr. 67017/27.10.2017  şi care au fost făcute publice pe site-ul fonduri-europene.ro – precizează că o asemenea entitate care are calitatea de partener într-un proiect finanţat din fonduri europene prin POCU îşi va putea desemna un împuternicit, cu scopul efectuării, în numele partenerului transnaţional şi pentru acesta a tuturor demersurilor legale necesare în vederea înregistrării fiscale şi pentru obţinerea certificatului de înregistrare fiscală pe teritoriul României.

Dacă partenerul transnaţional doreşte ca demersurile legale în vederea înregistrării fiscale să fie iniţiate de AMPOCU, atunci va trebui să adreseze Autorităţii de Management o solicitare scrisă în acest sens.

Împuternicirea ce va fi conferită partenerului transnaţional va putea cuprinde şi un mandat acordat, de asemenea liderului de parteneriat, pentru ca acesta, în numele şi pentru partenerul transnaţional să facă toate demersurile legale în vederea înregistrării fiscale şi a obţinerii certificatului de înregistrare fiscală pe teritoriul României.

Împuternicirea trebuie făcută în formă autentică şi, dacă este cazul însoţită de traducerea în limba română de către traducător autorizat.

Instrucţiunile atrag atenţia şi asupra faptului că, pentru valabilitatea împuternicirilor emise în formă autentică, pe teritoriul anumitor state membre ale UE este necesar să se verifice aplicabilitatea dispoziţiilor Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga, la 5 octombrie 1961.

Instrucţiunile conţin şi o anexă cu modelul de împuternicire.
 
Convenţia de la Haga
Ratificată de România prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, Convenţia prevede că fiecare stat contractant scuteşte de supralegalizare actele cărora li se aplica aceasta convenţie şi care urmează sa fie prezentate pe teritoriul său. Supralegalizarea, în sensul Convenţiei, are în vedere numai formalitatea prin care agenţii diplomatici sau consulari ai ţării pe teritoriul careia actul urmează sa fie prezentat atestă veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act.

Singura formalitate care ar putea fi cerută pentru a atesta veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act, este aplicarea apostilei, eliberată de către autoritatea competenta a statului din care emană documentul.

Totuşi, formalitatea menţionată mai sus nu poate fi cerută atunci când fie legile, regulamentele sau uzanţele în vigoare în statul în care actul urmează sa fie prezentat, fie o înţelegere între două sau mai multe state contractante o înlătură, o simplifică sau scuteşte actul de supralegalizare.

Lista actualizată a statelor semnatare se poate consulta pe pagina oficială de internet a Conferinţei de la Haga: http://www.hcch.net.

Pe site-ul MAI găsiţi şi lista statelor semnatare cu care România a încheiat convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare.

Ai nevoie de Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here