21 Ianuarie, 2020

Parlamentul va decide noi schimbări în Statutul cadrelor militare. Noile propuneri, corelate cu alte acte normative privind salarizarea și pensiile militare de stat

Senatul va dezbate final asupra unei inițiative legislative adoptate deja de Camera Deputaților, care modifică unele condiții din Statutul cadrelor militare.

Proiectul are ca scop clarificarea unor situaţii juridice punctuale care se impun a fi corelate odată cu apariţia unor acte normative noi în domeniul salarizării şi pensiilor militare de stat, iar, pe de altă parte, îşi propune reaşezarea piramidei de grade şi funcţii şi posibilitatea de evoluţie în cariera militară a diferitelor categorii de personal.

Una dintre modificări este cea referitoare la compensația de chirie sau suma stabilită ca rată la un credit ipotecar, acordată celor care nu au domiciliul în localitatea/unitatea în care își desfășoară activitatea.

Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Cadrele militare în activitate numite în prima funcţie, mutate în interesul serviciului, schimbate din funcţie, detaşate şi/sau împuternicite într-o altă garnizoană decât cea în care îşi au domiciliul şi care nu deţin locuinţă proprietate personală în acea garnizoană, nici ei şi nici soţiile sau soţii acestora, în situaţia în care nu li se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, au dreptul la o compensaţie de chirie în cuantum de până la 50% din solda lunară.

La articolul 201, după alineatul (24) se introduce un nou alineat, alineatul (25), cu următorul cuprins:

„Prin rata lunară prevăzută la alin. 21 se înţelege suma tuturor costurilor lunare generate de contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau de contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe conform scadenţarului de plată, mai puţin cele legate de rambursările anticipate, eventualele dobânzi penalizatoare şi alte costuri care nu se regăsesc în scadenţarul de plată a ratelor lunare.”

În privința pensiilor, proiectul de lege face diferențiere între MAI și SRI pe de o parte și celelalte instituții militarizate, pe de altă parte – STS, SPP, MApN.

La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:în Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii, pentru persoanele prevăzute la alin. 1 lit. e), g) şi k) nu se aplică limita de vârstă de cel mult 45 de ani.

Actul normativ mai prevede modificări  privind stabilirea nivelului structurilor la care se constituie consiliile de onoare, modul de constituire, procedurile de lucru ale acestora, precum şi alte aspecte procedurale pentru aplicarea prevederilor secţiunii referitoare la procedura disciplinară, precum şi reglementarea modului de provenienţă a subofiţerilor în activitate din celelalte instituţii care aparţin Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, altele decât Ministerul Apărării Naţionale.

Ai nevoie de Legea nr. 80/1995? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu