Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege de modificare a Codului penal care schimbă infracțiunea de conflict de interese pentru funcționarii publici, aceasta fiind înlocuită cu „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”. Proiectul de lege a fost inițiat în legislatura trecută, în 2015, de cinci deputați și senatori și chiar pe 30 mai 2015, înainte de vacanța parlamentară, a fost adoptat tacut de Senat, prima cameră sesizată.

Proiectul a fost criticat de Departamentul Național Anticorupție, de Agenția Națională de Integritate, dar și de ONG-uri și asociații de magistrați, apoi a stat în sertarele Comisiei Juridice până acum, când i s-au adus câteva amendamente și trimis apoi pentru dezbaterile finale din Camera Deputaților. Aici, proiectul de lege a fost votat cu 187 de voturi „pentru”, 71 „împotrivă” şi 6 abţineri.

Inițiatorii proiectului, majoritatea nemaifiind acum parlamentari, au susținut că punerea în aplicare a dispozițiilor art. 301 coroborate cu art. 308 “periclitează buna desfășurare a activității persoanelor în exercitarea atribuțiilor de serviciu”:

„Din analiza acestui text (art. 301 privind Conflictul de interese) se observă folosirea expresiei «folos patrimonial» la modul general, fără a distinge între un folos material necuvenit, dobândit ca urmare a unei decizii nelegale și unul obținut în condițiile legii. Pe cale de interpretare, rezultă că orice decizie a funcționarului public luată chiar în mod legal, ca urmare a atribuțiilor ce îi revin potrivit funcției pe care o deține în acel moment, în urma căreia se obține un folos material de către o persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani poate fi calificată ca infracțiune. În acest sens, exemplificăm cazul unui funcționar public care acordă unele drepturi salariale legale (deci un folos patrimonial) unei persoane aflate în subordinea sa, cu care s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani.”

Art. 301. Conflictul de interese devine Folosirea influenței pentru favorizarea unor persoane

„(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obţinut un folos patrimonial pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică pe o perioadă de 3 ani.”

Dispozițiile nu se aplică în cazurile în care:

  • actul sau decizia se referă la emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative;
  • exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligaţii impuse de lege, cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de aceasta.

De asemenea, s-a votat eliminarea, din art. 308, a trimiterii la art. 301.

Art.308. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane

„(1) Dispoziţiile art.289 – 292, art.295, art.297 – 300 şi art.304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art.175 alin.(2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.”

Proiectul legislativ mai poate fi contestat doar la Curtea Constituțională, apoi va merge spre promulgare la președintele României.

Ai nevoie de Codul penal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here