25 Februarie, 2018

Parlamentul European a aprobat scăderea ratei de cofinanţare a României la proiectele finanţate din fondurile structurale

UE va suporta până la 95% din costurile proiectelor de dezvoltare regională din Grecia, Irlanda, Portugalia, România, Letonia şi Ungaria pentru a încuraja redresarea acestora, se arată într-o rezoluţie adoptată pe 1 decembrie. Deputaţii au susţinut propunerea pentru o creştere temporară a contribuţiei UE la finanţare pentru anumite proiecte, fără a majora volumul total al fondurilor structurale pentru fiecare stat membru.

Statele membre care se confruntă cu dificultăţi de lichidităţi şi care beneficiază de asistenţă financiară din partea UE vor deveni eligibile pentru o creştere temporară de 10 puncte procentuale a finanţărilor actuale în anumite cazuri justificate, se arată in rezoluţia legislativă adoptată cu 536 de voturi pentru, 43 împotrivă şi 44 de abţineri.

Raportoarea şi Preşedinta Comisiei pentru dezvoltare regională, Danuta Hübner (EPP, PL), a declarat înaintea votului: “Sunt mulţumită că, dată fiind urgenţa acestei propuneri, textul a putut fi adoptat în prima lectură. Trebuie să acţionăm repede, deoarece economiile naţionale şi regionale care suferă au nevoie de creştere. Reducerea presiunilor asupra bugetelor naţionale şi promovarea investiţiilor prin politica regională poate contribui la readucerea creşterii economice, facilitarea creării de locuri de muncă şi îmbunătăţirea productivităţii“.

Prioritate acordată competitivităţii, creşterii economice şi locurilor de muncă

 Statele membre eligibile vor trebui să demonstreze că nu dispun de resursele necesare pentru plata contrapartidei naţionale a costurilor proiectelor şi necesitatea de a creşte ratele de cofinanţare. Acestea vor trebui de asemenea să arate în ce scop folosesc aceasta derogare şi să ofere informaţii cu privire la măsurile complementare pentru a concentra fondurile pentru competitivitate, creştere economică şi crearea de locuri de muncă.

Creşterea ratei UE de cofinanţare va fi limitată la perioada pentru care statul respectiv a beneficiat de asistenţă UE prin mecanismul european de stabilitate financiară sau de mecanismul balanţei de plăţi şi se va aplica retroactiv. Cu toate acestea, derogarea va fi limitată până la sfârşitul anului 2013.

Ce va urma

Consiliul va adopta probabil în mod formal această propunere, în săptămâna 12-15 decembrie, creând astfel posibilitatea semnării modificării regulamentului în aceeaşi săptămână, la Strasbourg. Noile reglementari vor intra în vigoare imediat după publicarea în Jurnalul Oficial.

Sursa: Parlamentul European

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu