Camera Deputaților a adoptat definitive proiectul de lege care prevede eliminarea pensiilor special, votul fiind de 247 de voturi ‘pentru‘ și niciunul împotrivă, dar cu 21 de abțineri. Proiectul primise avizul favorabil al Comisiei de muncă, care a aprobat 21 de amendamente și a resins doar 6 dintre cele propuse.

Proiectul prevede eliminarea pensiilor special pentru următoarele categorii:

– Parlamentari (indemnizație limită vârstă)

– Judecătorii, procurorii (pensie de serviciu)

– Foștii Președinți ai României

– Primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene (indemnizație pentru limită de vârstă)

– Judecătorii CCR (pensie de serviciu)

– Membrii Curții de Conturi

– Avocatul Poporului

– Funcționarii publici parlamentari

– Corpul diplomatic și consular

– Personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertizare Criminalistice

– Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă

Proiectul cuprinde fiecare act normative pentru fiecare categorie profesională sus-menționată și articolele care se abrogă, referitoare la pensii. Motivația înscrisă de parlamentari la modificările aduse: ”Este necesară construirea unui sistem de pensii bazat exclusiv pe principiul contributivităţii”.

Legea nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor se modifică după cum urmează:

– Capitolul XI – Indemnizaţia pentru limită de vârstă, cuprinzând articolele 49 şi 50, se abrogă.”

Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor se modifică după cum urmează:

„- Articolele 82, 83, 831, 832, 833, 84, 85 şi 851 se abrogă.”

Art.4. – Articolul 731 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 24 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

ș.a.m.d.

În privința militarilor, proiectul aduce câteva schimbări privind pensia de serviciu.

Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat se modifică şi se completează după cum urmează:

Art.13:

Militarii pot beneficia de o singură pensie militară de stat.

Art.16, alin.(1):

Au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă militarii în activitate, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)  au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă;

b)  au o vechime efectivă de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 15 ani reprezintă vechimea în serviciu.

Art. 17, alin. (1): Au dreptul la pensie de serviciu anticipată militarii, în activitate, care îndeplinesc cumulativ condiţiile de vechime prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b), au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă diminuată cu 5 ani şi se află în una dintre următoarele situaţii:

c) sunt trecuţi în rezervă ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale;

d) sunt trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico- militară.

Art.18, alin.(1): Au dreptul la pensie de serviciu anticipată parţială militarii, în activitate, care au o vechime efectivă de minimum 20 de ani, dintre care cel puţin 10 ani vechime în serviciu, şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

e) sunt trecuţi în rezervă ori au încetat raporturile de serviciu, ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale;

f) sunt trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico- militară.

Art.18, alin.(2): Cuantumul pensiei anticipate parţiale pentru militarii în activitate prevăzuţi la alin. (1) se calculează pentru numărul anilor de vechime în serviciu stabiliţi în condiţiile art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurileacordate conform art. 24.

Art.19: Militarii, care la data trecerii în rezervă ori a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii de serviciu, dar au o vechime în serviciu de cel puţin 10 ani, beneficiază de pensie de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzută de prezenta lege, pentru numărul anilor de vechime în serviciu, stabiliţi în condiţiile art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.

Art.26: Pentru militarii, care la data trecerii în rezervă sau a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii prevăzute la art. 14 lit. a) şi b), deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de către sistemul în care îndeplineşte condiţiile cumulative de pensionare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 19.

Dacă va fi promulgată și de președintele Klaus Iohannis, legea va fi publicată și va intra în vigoare imediat.

Ai nevoie de Legea nr.96/2006? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

2 COMENTARII

  1. Da… Un jurnalist care nu e in masura si citeasca un proiect de lege si confunda amendamentele respinse cu cele aprobate si creaza astfel FAK NEWS-uri…. dar ce conteaza, important este ca jurnalisti pot beneficia in continuare de pensii speciale.

  2. Un jurnalist care nu este in masura sa citeasca un proiect de lege si confunda amendamentele respinse cu cele aprobabte si care creaza cu buna stiinta FAKE NEWS-uri… dar ce mai conteaza… important este ca jurnalistii isi pastreaza in continuare pensiile speciale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here