Legea de aprobare nr.88/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.411 din 10 iunie, introduce un amendament potrivit căruia majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri, prevăzută prin Art.I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal se aplică numai până la data de 31 decembrie 2011.

● O.U.G. nr.59/2010 modifică, prin Art.I, articolul 252 din Codul fiscal, stabilind că persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:

a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

Majorarea nu afectează persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.

În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.

● Prin acelaşi Articol I din O.U.G. nr. 59/2010, se modifică impozitul datorat pentru autovehicule, şi anume  impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul prezentat în actul normativ.

Potrivit informaţiilor vehiculate prin mass media, premierul şi-a exprimat dezacordul faţă de amendamentul adus de Parlament la ordonanţa de urgenţă. Executivul pregăteşte un nou act normativ care să să permită menţinerea şi în continuare a prevederilor privind majorarea impozitelor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here