Parlamentul României a adoptat proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei.

Proiectul de act normativ, iniţiativă a Ministerului Justiţiei, reprezintă rezultatul unei activităţi extinse de documentare şi de analiză a aproximativ 300 de acte normative penale speciale sau extra-penale conţinând dispoziţii penale. Din acestea au fost modificate, completate sau abrogate un număr de peste 200 acte normative.

Propunerea legislativă urmăreşte o serie de modificări cu scopul final de a crea un cadru legislativ coerent şi clar în materie penală, prin:

– evitarea suprapunerilor de norme în vigoare existente în Codul penal şi în legile speciale;

– crearea unui regim sancţionator uniform şi adaptarea legilor speciale la normele noului Cod penal;

– clarificarea anumitor aspecte ambigue din legislaţia penală existentă;

– reformularea unor texte pentru asigurarea respectării cerinţelor de previzibilitate a legii penale, potrivit jurisprudenţei europene în materie;

– completarea unor ipoteze de incriminare pentru a răspunde obligaţiilor asumate de statul român pe plan internaţional.

Procesul de reformă în materie penală, procesual penală şi execuţional penală a debutat cu adoptarea noilor coduri – Codul penal şi Codul de procedură penală. În vederea definitivării acestuia la nivel legislativ, este necesar să fie adoptate următoarele acte normative:

– proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale;

–  proiectul de Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

– proiectul de lege privind executarea pedepselor, măsurilor educative şi a altor măsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate;

– proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.

Data intrării în vigoare atât a proiectului adoptat Parlament, cât şi a noului Cod penal, a noului Cod de procedură penală precum şi a legilor de executare a pedepselor privative şi neprivative de libertate a fost stabilită la 01 februarie 2014.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here