Parlamentarii au iniţiat o propunere legislativă prin care vor ca toate categoriile de personal din Sănătate să aibă aceleaşi venituri, dacă au pregătire identică, vechime şi aceeaşi activitate. În momentul de faţă, legea prevede ca angajaţii din unităţile spitaliceşti să fie plătite şi în funcţie de rangul spitalului sau de măsurile fiscal-bugetare ale autorităţilor locale.

Practic, susţin iniţiatorii, orice medic sau asistent care lucrează în sistemul de Sănătate, indiferent că este într-un spital din provincie sau într-unul dintr-un oraş mare, dacă are aceleaşi condiţii de muncă, să aibă şi aceleaşi venituri.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,  prevede un singur alineat în plus, la articolul 1:

“(alin. 11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), personalul din cadrul unităţilor aflate în coordonarea şi subordinea Ministerului Sănătăţii şi din unităţile sanitare al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale, inclusive personalul prevăzut la art. 4 din aceste instituţii, care ne beneficiază de un cuantum al salariilor de bază, al sporurilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii-aceluiaşi tip de instituţie pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”

Iniţiativa legislativă a fost depusă la Senat, în dezbatere publică, dar ca să fie adoptată, trebuie votată şi în Camera Deputaţilor, care este camera decizională.

Ai nevoie de OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here