Parlamentul va dezbate în procedură de urgență o propunere legislativă care prevede ca popririle pe conturi, în cadrul măsurilor de executare silită, să fie ridicate “de îndată”, în cazul în care debitorul a achitat creanța.

Procedurile fiscale în vigoare, de recuperare a unor creanțe fiscale de către organele de executare silită nu prevăd nicio procedură rapidă privind ridicarea popririlor și eliberarea imediată a disponibilităților financiare ale cetățenilor care și-au achitat datoriile. De asemenea, o asemenea instituire se face pe toate conturile debitorului, la mai multe bănci, dar în cazul stingerii datoriilor, nu se antrenează, în același mod, și ridicarea popririlor, generându-se blocaje financiare birocratice ale căror victime sunt cetățenii.

Propunerea legislativă prevede:

– Ridicarea de îndată a măsurilor de executare silită, în măsura în care creanţele fiscale înscrise în titluri executorii au fost stinse prin plată, prin poprire sau prin alte modalităţi prevăzute de lege;

– Instituirea obligaţiei organului de executare silită de a informa de îndată băncile asupra ridicării popririi, în scopul eliminării blocajelor financiare şi al creării unui tratament egal între contribuabil şi autorităţile statului (dacă poprirea conturilor bancare se instituie imediat, ridicarea măsurii cade, din păcate, în sarcina exclusivă a contribuabilului, care trebuie să informeze personal toate băncile la care are deschise conturi asupra ridicării măsurilor executorii şi să facă dovada plăţii creanţelor fiscale).

Art.234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 234: Încetarea executării silite şi ridicarea măsurilor de executare silită

(1) Executarea silită încetează dacă:

– s-au stins integral obligaţiile fiscale prevăzute în titlul executoriu, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii;

– a fost desfiinţat titlul executoriu;

–  în alte cazuri prevăzute de lege.

(2) Măsurile de executare silită aplicate în condiţiile prezentului cod se ridică de îndată prin decizie întocmită de către organul de executare silită. Nerespectarea termenului atrage răspunderea potrivit art. 341 alin. (2).

(3) În măsura în care creanţele fiscale înscrise în titluri executorii se sting prin plată, prin poprire sau prin alte modalităţi prevăzute de prezentul cod, sechestrele aplicate pe acele titluri asupra bunurilor, cu valoare mai mică ori egală cu suma creanţelor fiscale astfel stinse, se ridică de îndată, prin decizie întocmită de organul de executare silită.

(4) Organul de executare silită ridică de îndată poprirea bancară pentru sumele care depăşesc cuantumul creanţelor înscrise în adresa de înfiinţare a popririi în situaţia în care, din informaţiile comunicate de bănci, rezultă că sumele indisponibilizate în favoarea organului de executare silită acoperă creanţele fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi şi sunt îndeplinite condiţiile pentru realizarea creanţei.

(5) Poprirea bancară se ridică de îndată şi în situaţia în care organul de executare silită constată că poprirea a rămas fără obiect.

(6) Ridicarea popririi bancare se comunică de îndată tuturor băncilor de către organul de executare silită. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat atrage răspunderea potrivit art. 341 alin. (2).

Propunerea legislativă va fi votată mai întâi la Senat, apoi în plenul Camerei Deputaților, care este camera decizională și va da votul final.

Ai nevoie de  Legea nr. 207/2015? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here