21 Februarie, 2018

Părinţii vor plăti o taxă pentru copiii înscrişi la creşă

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, prin care părinţii sunt obligaţi la plata unei contribuţii pentru copiii înscrişi la creşă.

În capitolul VII. “Finanţarea creşelor şi a altor unităţi de educaţie antepreşcolară” din proiectul de act normativ se prevede că părinţii/reprezentanţii legali sunt obligaţi la plata unei contribuţii, a cărei valoare este stabilită prin dispoziţie a primarului în funcţie de numărul de copii din familie şi de venitul mediu net lunar pe membru de familie calculat pe perioadă de şase luni anterioară înscrierii copilului, fără a depăşi 30% din costul copilului în unitatea publică în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară.

Sunt scutiţi de la plata acestei contribuţii părinţii/reprezentantul legal care se află în următoarele situaţii:

- au în îngrijire copii ce sunt expuşi riscului de separare de familie şi au aprobate planuri de servicii;

- beneficiază de efectele legii nr. 341/2004, art.5, lit. e) a recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptători care au contribuit la Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.

Propunerea legislativă mai stipulează că stabilirea contribuţiei se face în funcţie de numărul efectiv de zile de prezenţă a copilului la programul zilnic. Acesta este monitorizat prin registrul de evidenţă/prezenţă completat de educator şi personalul de asistenţă medicală a unităţii.

Mai mult, contribuţia se realizează cu plata în avans pentru o lună calendaristică. În cazul în care copilul nu a frecventat programul de creşă pe o perioadă de cel puţin 3 zile lucrătoare, contribuţia este reportată pentru luna următoare.

În ceea ce priveşte contribuţia lunară reprezentând cheltuielile pentru hrana unui copil, valoarea acesteia se determină în funcţie de cuantumul alocaţiei zilnice de hrană aprobat prin actele normative în vigoare şi de numărul de zile frecventate de copil în aceste unităţi.

Cotele procentuale în cadrul cărora se stabileşte valoare contribuţiei sunt formulate astfel:

- în cazul în care venitul mediu lunar brut al părinţilor/ reprezentanţilor legali este de peste 500 de lei, pentru un copil cota procentuală este de 100%, iar pentru doi sau mai mulţi copii cota este de 70%;

- în cazul în care venitul mediu lunar brut al părinţilor/ reprezentanţilor legali este între 300 şi 500 de lei, pentru un copil cota procentuală este de 50%, iar pentru doi sau mai mulţi copii cota este de 30%;

- în cazul în care venitul mediu lunar brut al părinţilor/ reprezentanţilor legali este între 125 şi 300 de lei, pentru un copil cota procentuală este de 30%, iar pentru doi sau mai mulţi copii cota este de 0%;

Proiectul de act normativ acţionează în temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, al art. 27 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 24 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Consultă proiectul de hotărâre al MMFPS! Click aici!

Sursa: MMFPS

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu