Până pe 10 decembrie trebuie depuse la Fisc anumite declaraţii şi trebuie plătite anumite taxe. Noutatea constă în introducerea formularului 089, care trebuie depus în acest an pentru prima dată.
Formularul 089 a fost introdus săptămâna trecută prin Ordinul ANAF nr. 3713/2013.
Potrivit instrucţiunilor, acesta trebuie completat de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (stabilite în România) care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice şi a căror activitate principală este revânzarea acesteia, şi al căror consum propriu din energie electrică cumpărată este neglijabil (maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic).
Formularul 089 trebuie depus anual până pe 10 decembrie şi este valabil pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul următor.
Formularul trebuie completat în dublu exemplar, dintre care unul trebuie depus la registratura unităţii fiscale (sau transmis prin poştă – scrisoare recomandată).
Notă: Citeşte mai multe informaţii despre formularul 089 în acest articol.
CELELALTE OBLIGAŢII FISCALE CU TERMEN-LIMITĂ 10 DECEMBRIE

Potrivit Calendarului fiscal Lege5, celelalte declaraţii care trebuie depuse şi taxe care trebuie plătite sunt:
• Formularul 010 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică
Contribuabili vizaţi: persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
• Formularul 020 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române
Contribuabili vizaţi: Persoanele fizice române, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
• Formularul 070 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
Contribuabili vizaţi: persoanele fizice române ori străine care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
• Formularul 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal
Contribuabili vizaţi: persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) sau, după caz, plafonul determinat conform alin. (5) din Codul fiscal în cursul anului calendaristic precedent şi nici plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.
• Plata taxei hoteliere şi depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră
Contribuabili vizaţi: unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea. Totodată, unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv.
• Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Contribuabili vizaţi: orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.
***

Atenţie!
Unele obligaţii fiscale din această lună trebuie depuse mai devreme decât de obicei. Consultă lista completă AICI.

Foto: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here