Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă că, pentru acordarea sprijinului financiar în vederea promovării vinurilor pe pieţele ţărilor terţe în campaniile viticole, termenul-limită de depunere a cererilor de plată este data de 15 decembrie a anului calendaristic pentru care se solicită plata.

Sprijinul financiar din partea statului se referă la promovarea vinurilor pe pieţele externe în campaniile viticole 2008/2009-2012/2013 şi îşi are temeiul juridic în Normele metodologice privind condiţiile de acordarea sprijinului financiar în vederea promovării vinurilor pe pieţele ţărilor terţe în campaniile viticole 2008/2009-2012/2013, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.218/2009, cu modificările ulterioare. Ordinul a fost emis în baza prevederilor H.G. nr.1.228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producătorilor din sectorul vitivinicol, cu modificările ulterioare şi, recent, termenul-limită a fost modificat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 207/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 640 din 7 septembrie a.c.

Astfel, termenul-limită de depunere a cererilor de plată este data de 15 decembrie a anului calendaristic pentru care se solicită plata, iar sprijinul financiar se plăteşte în termen de 45 de zile calendaristice de la data depunerii cererilor de plată, în funcţie de creditele bugetare deschise. În formularea anterioară se prevedea un termen de 45 de zile lucrătoare de la depunerea cererii de plată, dar nu mai târziu de 15 octombrie, în funcţie de creditele bugetare deschise.

Normele metodologice stabilesc, la nivel naţional, condiţiile de acordare a sprijinului financiar în vederea promovării vinurilor pe pieţele ţărilor terţe în campaniile viticole 2008/2009-2012/2013, precum şi cheltuielile eligibile, modalităţile de plată, de verificare şi control.

Informarea şi promovarea se referă la vinurile cu denumire de origine controlată şi/sau indicaţie geografică şi are ca destinaţie ţări altele decât statele membre ale Uniunii Europene unde pot fi realizate acţiuni de informare sau de promovare.

Sprijinul poate fi solicitat de către societăţi româneşti producătoare de vinuri cu denumire de origine controlată şi/sau indicaţie geografică ori organizaţii de producători, organizaţii profesionale şi organizaţii interprofesionale ce propun programe de promovare a acestor vinuri în ţările terţe. Sunt eligibili solicitanţii ale căror programe au fost selectate şi care au încheiat cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură contractul-tip de punere în aplicare a programului propus.

Măsurile eligibile pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul programului de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe sunt:

acţiuni de relaţii publice, măsuri de promovare sau de publicitate, inclusiv la locul de desfacere către consumatorul final, care subliniază în mod special avantajele vinurilor comunitare, în principal în ceea ce priveşte calitatea, siguranţa alimentară ori respectarea mediului;

participarea la evenimente, concursuri, târguri sau expoziţii de importanţă internaţională;

campanii de informare, în special privind regimurile comunitare referitoare la denumirile de origine, indicaţiile geografice şi producţia ecologică, însoţite şi de degustări;

studii ale noilor pieţe, necesare pentru extinderea pieţelor de desfacere;

studii de evaluare a rezultatelor măsurilor de promovare şi informare.

La finanţarea măsurilor de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe, din valoarea cheltuielilor eligibile contribuţia Comunităţii Europene nu depăşeşte 50%, cea de la bugetul de stat este de 30%, iar contribuţia beneficiarului este de minimum 20%.

Prin Norme se prevăd condiţiile de eligibilitate, regulile pentru întocmirea şi depunerea programelor de de promovare a vinurilor, derularea contractelor încheiate cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here