Legea nr. 250/2020 privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spații publice a fost publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit legii, clădirile publice sau de utilitate publică, şcolile şi grădiniţele de stat, piețele agroalimentare, târgurile, autogările și stațiile de cale ferată care deservesc trafic de călători vor fi dotate cu structuri metalice care să permită parcarea concomitentă a minimum 10 biciclete, precum și montarea pe perioada staționării acestora a unor dispozitive antifurt.

Costurile lucrărilor necesare realizării dotărilor  și ale autorizațiilor prevăzute de lege se suportă din bugetele autorităților administrației publice centrale sau locale și din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat sau de stat, după caz.

De asemenea, lege mai prevede ca în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul să emită normele metodologice de aplicare iar în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a normelor, autoritățile să instaleze structurile metalice pentru parcarea bicicletelor.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei încălcarea prevederilor.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here