Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali au obligaţia să depună lunar, la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au sediul social, situaţia centralizatoare a achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia.

Obligaţia se regăseşte în Codul fiscal, Titlul VII “Accize şi alte taxe speciale” unde, prin art.20650 din capitolul intitulat “Declaraţii privind achiziţii şi livrări intracomunitare” se precizează că destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali au obligaţia de a transmite autorităţii competente o situaţie lunară privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia (17 octombrie în acest an, în condiţiile în care data de 15 este în zi nelucrătoare), în condiţiile stabilite prin Normele metodologice.

În acest sens, la pct.105 din Normele metodologice se arată că destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali vor înregistra în evidenţele proprii toate operaţiunile efectuate privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile.

Modelul situaţiei centralizatoare prevăzute la alin. (2) este prevăzut în anexa nr. 19 din H.G. nr. 1620/2009 (Anexa nr.47 la Normele metodologice de aplicare a prevderilor Titlului VII din Codul fiscal).

Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here