23 Ianuarie, 2019

Pachetul legilor electorale, modificat cu pragul electoral și necesarul numărului de semnături pentru candidaturi

Câteva zeci de parlamentari de la Uniunea Salvați România propun modificarea tuturor legilor electorale, astfel încât pragul electoral să fie mult mai mic, iar numărul semnăturilor necesare pentru un candidat, indiferent că acesta vrea să candideze la Președinția României, la Parlamentul European, pentru Parlamentul României sau pentru consiliile locale, să fie mai scăzut.

În plus, numărul necesar pentru atingerea necesarului pe liste sau pentru pragul electoral, care se transformă în “prag natural”, se va calcula în funcție de numărul de voturi valabil exprimate la alegerile precedente, nu la numărul persoanelor cu drept de vot din Registrul electoral.

Inițiatorii susțin, în expunerile de motive ale celor patru proiecte legislative, depuse la Senat, că aceste bariere legislative care există în prezent, “stau în calea participării cetățenilor la viața politiccă di România sunt printre cele mai mari din UE. Deși cetățenii români își doresc iplicarea în politică și reîmprospătarea acestei clase politice, actuala legislație face acest demers foarte greu de realizat“.

  1. Primul proiect legislativ este cel de modificare și completare a Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Articolele schimbate sunt cele care se referă la pragul electoral, care va scădea de la 5% la 0,5%, și cel privitor la numărul de semnături necesare pentru candidatură.
Art. 16, alin. (4) – Pentru a fi înregistrate la Biroul Electoral Central, listele de candidați propuse de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau aleianțele electorale trebuie însoțite de o listă de susținători cuprinzând cel puțin echivalentul a 0,5% din numărul total de voturi valabil exprimate la ultimele alegeri pentru Parlamentul European.

Art. 17, alin. (1) – Poate candida ca independent cetățeanul român sau cetățeanul altui stat membru al Uniunii Europene care are dreptul de a fi ales și este susținut de un număr de alegători cel puțin egal cu echivalentul a 0,5% din numărul total de voturi exprimate la ultimele alegeri pentru Parlamentul European.

Conform calculelor parlamentarilor, înlocuirea pragului electoral cu pragul natural (partea întreagă a raportului dintre nr total de voturi valabil exprimate și numărul de mandate care revine României), înseamnă 27.833 de semnături, în loc de peste 200.000, cum este prevăzut în actuala lege.

  1. Pentru alegerea președintelui, se propune modificarea Legii nr. 370/2004, prin scăderea numărului de semnături necesare pentru înscrierea unei candidaturi de la 200.000, care reprezintă acum 1,1% din totalul alegătorilor înscriși pe listele electorale, la echivalentul a 0,5% din numărul de voturi valabil exprimate la alegerile precedente, respectiv 57.765.
Art. 4, alin. (2) – Candidaturile propuse de partidele și alianțele politice, precum și candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sunt susținute de un număr de alegători cel puțin egal cu echivalentul a 0,5% din numărul de voturi valabil exprimate la ultimele alegeri prezidențiale.

Art. 27, alin. (2), c) – Sunt însoțite de declarația de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată și datată de candidat, de declarația de avere, declarația de interese, de o declarație pe propria răspundere a candidatului în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, precum și lista susținătorilor, al căror număr nu poat fi mai mic de 0,5% din numărul de voturi valabil exprimate la ultimele alegeri prezidențiale.

  1. Pentru alegerile parlamentare, se completează și se modifică mai multe articole din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea Autorității Electorale Permanente. Astfel, se propune scăderea pragului electoral de la 5%, la 3% și scăderea numărului de semnături necesare depunerii candidaturilor de la 1% din numărul celor înscriși în listele electorale, la 0,5% din numărul de voturi valabil exprimate la ultimele alegeri parlamentare.
Art. 94, alin. (2)
lit. a) – 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel național sau 20% din totalul voturilor valabil exprimate în cel puțin 4 circumscripții electorale pentru toți copetitorii electorali.

lit. b) – în cazul alianțelor politice și alianțelor electorale, la pragul de 3% prevăzut la lit. a) se adaugă, pentru al doilea membru al alianței, 2% din voturile valabil exprimate pe întreaga țară și, pentru fiecare membru al alianței, începând cu al treilea, câte un singur procent din voturile valabil exprimate în toate circumscripțiile electorale, fără a se putea depăși 7% din aceste voturi.

  1. În cazul alegerilor locale, se propune modificarea Legii nr. 115/2015, Legii nr. 215/2001 și Legii nr. 393/2004. Astfel, pragul electoral este eliminat și înlocuit pragul natural, necesar pentru obținerea unui singur loc în consiliul local. În plus, se propune scăderea numărului de semnături de la 1% din numărul celor înscriși în registrul electoral, la 0,5% din numărul voturilor valabil exprimate în circumscripție la ultimele alegeri locale.
Art. 49, alin. (2) – Pentru fiecare candidat la funcția de primar și lista de candidați pentru Consiliul local și Consiliul județean, partdele politice, alianțele politice, alianțele eletorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale trebie să prezinte o listă de susținători care trebuie să cuprindă minimum 0,5% din numărul total de voturi valabil exprimate la ultimele alegeri locale în circumscripția respectivă, dar nu mai puțin de 20.

Cele patru proiecte legislative sunt în dezbatere publică la Senat, care este prima cameră parlamentară sesizată.

Ai nevoie de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau .MOBI apăsând AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu