Pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii medicale de bază acordate pentru perioada 2014-2015 au fost publicate în Monitorul Oficial.
Acestea au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 400/2014 — act normativ care va intra în vigoare începând cu data de 1 iunie 2014.
De asemenea, prin aceeaşi hotărâre a fost aprobat şi Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate (tot pentru perioada 2014-2015).

CE CUPRINDE PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 400/2014, pachetul minimal de servicii cuprinde:
• Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa primară:
– servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;
– supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic;
– consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei;
– consultaţiile de planificare familială;
– servicii de prevenţie;
– activităţi de suport;
• Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice:
– consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;
– consultaţii pentru supravegherea şi depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic;
– consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei;
– consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială;
• Pachetul minimal de servicii medicale pentru asistenţa medicală spitalicească (acesta include servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi);
• Pachetul minimal de servicii medicale pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat (acesta include consultaţii de urgenţă la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) şi transport sanitar neasistat);
• Pachetul minimal de servicii medicale pentru medicina dentară.

CE CUPRINDE PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ

În actul normativ menţionat se prevede că pachetul de servicii de bază cuprinde:
• Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală primară:
– servicii medicale curative pentru urgenţe medico-chirurgicale, afecţiuni acute, subacute, acutizările unor afecţiuni cronice şi pentru afecţiuni cronice;
– servicii medicale de prevenţie şi profilaxie;
– servicii medicale la domiciliu;
– servicii medicale adiţionale;
– activităţi de suport;
• Pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice:
– servicii medicale – consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;
– servicii medicale curative – consultaţii pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale bolilor cronice;
– servicii medicale curative – consultaţii pentru afecţiuni cronice;
– depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic;
– servicii de planificare familială;
– servicii diagnostice şi terapeutice;
– servicii de sănătate conexe actului medical;
• Pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică de reabilitare medicală:
– servicii medicale – consultaţii, serii de proceduri – în specialitatea clinică de reabilitare medicală;
– servicii de acupunctură – consultaţii, cură de tratament;
• Pachetul de servicii medicale de bază pentru medicina dentară;
• Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice:
– analize de laborator;
– radiologie, imagistică, medicină nucleară şi explorări funcţionale;
• Pachetul de servicii medicale de bază pentru asistenţa medicală spitalicească (serviciile spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală, paliative, iar acestea cuprind consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicaţie, monitorizare şi supraveghere, cazare şi masă);
• Pachetul de servicii medicale de bază pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat (acesta include consultaţii de urgenţă la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) şi transport sanitar neasistat);
• Pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu;
• Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală de reabilitare medicală în sanatorii balneare şi recuperare medicală în alte sanatorii şi preventorii (servicii acordate în regim de spitalizare în sanatorii/secţii sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiţi conform Legii nr. 31/1990);
• Pachetul de bază pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu;
• Pachetul de bază pentru dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu:
– dispozitive de protezare în domeniul ORL;
– dispozitivele pentru protezare stomii;
– dispozitivele pentru incontinenţă urinară;
– protezele pentru membrul inferior;
– protezele pentru membrul superior;
– orteze;
– încălţăminte ortopedică;
– dispozitive pentru deficienţe vizuale;
– echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă;
– dispozitive pentru terapia cu aerosoli salini;
– dispozitive de mers;
– proteză externă de sân;
– dispozitive pentru administrarea medicaţiei şi alimentaţiei artificiale.
Pentru a vedea toate informaţiile despre aceste pachete, puteţi consulta integral Hotărârea de Guvern nr. 400/2014.
Sursa: HG 400/2014 | Foto: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here