Ordonanţa de urgenţă nr. 147/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului este în vigoare de la 28 octombrie 2022.

Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin reorganizarea ca urmare a divizării parţiale a Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului.

Agenţia preia activităţile, posturile, personalul şi patrimoniul Direcţiei investiţii străine şi Departamentului comerţ exterior, cu excepţia Direcţiei politici comerciale şi are ca scop aplicarea politicii Guvernului pentru atragerea investiţiilor străine directe şi de portofoliu în România, promovarea comerţului exterior, inclusiv a serviciilor româneşti, exclusiv domeniul turismului, precum şi pentru urmărirea investiţiilor româneşti în străinătate.

Pentru realizarea obiectivelor în domeniul atragerii investiţiilor străine, promovării comerţului exterior şi urmăririi investiţiilor româneşti în străinătate, Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea, coordonarea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor din domeniul investiţiilor străine directe şi de portofoliu în România, al comerţului exterior şi al urmăririi investiţiilor româneşti în străinătate;

b) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul promovării investiţiilor străine directe şi de portofoliu în România, al comerţului exterior şi al urmăririi investiţiilor româneşti în străinătate;

c) de reglementare, prin care se asigură iniţierea şi elaborarea cadrului normativ necesar în vederea atragerii investiţiilor străine directe şi de portofoliu, de promovare a comerţului exterior şi pentru asigurarea urmăririi investiţiilor româneşti în străinătate;

d) de strategie, prin care se asigură iniţierea, elaborarea, promovarea, fundamentarea şi aplicarea politicilor şi strategiilor Guvernului în domeniul investiţiilor străine directe şi de portofoliu în România, comerţului exterior şi urmăririi investiţiilor româneşti în străinătate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here