Ordonanţa de urgenţă nr. 128/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 este  vigoare de la 26 septembrie 2022.

Se introduc noi reglementări privind învățământul superior dual. Instituţiile de învăţământ superior acreditate pot organiza, împreună cu operatori economici, învăţământ superior dual, formă de învăţământ în care responsabilităţile cu privire la desfăşurarea activităţilor de învăţare, predare şi evaluare sunt partajate între instituţia de învăţământ superior acreditată şi operatori economici. Instituţia de învăţământ superior organizează şi desfăşoară activităţi de învăţare, predare şi evaluare, iar operatorii economici organizează activităţi de învăţare prin muncă şi participă la evaluare.

Prevederile din prezenta lege referitoare la organizarea, asigurarea calităţii, admiterea, evaluarea pe parcurs, finalizarea studiilor, precum şi întocmirea şi eliberarea actelor de studii din învăţământul superior se aplică în mod similar şi pentru învăţământul superior dual.

Instituţiile de învăţământ superior pot înfiinţa, singure sau prin asociere, societăţi comerciale, fundaţii, asociaţii, unităţi de învăţământ preuniversitar, consorţii pentru învăţământ dual, cu aprobarea senatului universitar, conform prevederilor legale. Condiţia ca acestea să se înfiinţeze este aceea ca ele să contribuie la creşterea performanţelor instituţiei.

Instituţia de învăţământ superior încheie cu operatorii economici contractul de parteneriat care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri.

La organizarea formei de învăţământ superior dual pot contribui şi autorităţile administraţiei publice locale, structurile asociative interesate, respectiv camere de comerţ şi asociaţii patronale de ramură, precum şi parteneri relevanţi la nivel naţional sau internaţional.

Pentru derularea activităţilor, în cazul instituţiilor de învăţământ superior de stat, finanţarea se realizează conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.

Operatorii economici acordă burse, cel puţin la nivelul celor acordate din fonduri publice pentru învăţământul universitar, precum şi din alte fonduri, pentru învăţarea în condiţii de calitate.

Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu instituţiile de învăţământ superior pentru organizarea şi desfăşurarea formei de învăţământ superior dual beneficiază de facilităţi la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale, după cum urmează:

a) valoarea cumulată a burselor plătite de către operatorii economici studenţilor înmatriculaţi la forma de învăţământ superior dual se deduce la plata impozitului pe profit al acestora;

b) valoarea cumulată a investiţiilor dedicate activităţilor de învăţare prin muncă se deduce din impozitul pe profit al operatorilor economici.

Curriculumul pentru învăţământul superior dual conţine activităţi de învăţare, de predare şi de învăţare prin muncă, precum şi de evaluare. Volumul de muncă specific activităţilor de învăţare, de predare şi de învăţare prin muncă este partajat în mod egal. Volumul de muncă este estimat în concordanţă cu ECTS/SECT, exprimându-se în termenii creditelor de studii.

Învăţământul superior dual se organizează:

a) pentru ciclul I – programe de studii universitare de licenţă, care corespund unui număr de credite cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de credite;

b) pentru ciclul II – programe de studii universitare de masterat profesional, care corespund unui număr de credite cuprins între minimum 60 şi maximum 120 de credite;

c) pentru ciclul III – doctorat profesional.

În cadrul învăţământului superior dual, studentul/studentul doctorand încheie cu instituţia de învăţământ superior şi operatorul economic un contract individual de studii şi pregătire practică prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here