Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim este în vigoare de la 19 aprilie 2022.

Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă este de a garanta fiecărui navigator dreptul la un loc de muncă sigur şi lipsit de pericole, care să respecte normele de siguranţă, dreptul la condiţii echitabile de încadrare în muncă, la condiţii de muncă şi de viaţă decente la bordul navelor şi la protecţia sănătăţii, asistenţă medicală, măsuri sociale şi alte forme de protecţie socială, astfel cum este prevăzut în Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006) şi în amendamentele din 2014 la aceasta, precum şi în Acordul încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenţia privind munca din domeniul maritim din 2006.

Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică tuturor navigatorilor de la bordul navelor care arborează pavilion român aflate în proprietate publică sau privată şi desfăşoară în mod obişnuit activităţi comerciale.

Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică personalului aflat la bordul:

a) navelor militare sau navelor militare auxiliare;

b) navelor de pescuit sau care desfăşoară activităţi similare;

c) navelor de construcţie tradiţională, cum ar fi joncile şi ambarcaţiunile mici cu pânze;

d) iahturilor care nu desfăşoară activităţi comerciale;

e) navelor care navighează în apele interioare navigabile ale României;

f) navelor care navighează în zonele din România în care se aplică regulamentele portuare;

g) navelor care navighează în limita a 20 de mile marine distanţă faţă de ţărmul românesc şi nu efectuează voiajuri internaţionale;

h) unităţilor mobile de foraj marin, astfel cum sunt definite în Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), acceptat de România prin Legea nr. 17/2015 privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023 (26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359 (92) din 21 iunie 2013, în forma sa actualizată.

Potrivit OUG, folosirea, angajarea sau munca la bordul unei nave a oricărei persoane în vârstă de mai puţin de 16 ani este interzisă. De asemenea este interzisă munca de noapte a navigatorilor mai tineri de 18 ani.

OUG mai prevede că folosirea, angajarea sau munca navigatorilor cu vârsta mai mică de 18 ani este interzisă atunci când sănătatea sau securitatea sunt susceptibile de a fi compromise.

De asemenea, niciun navigator nu poate lucra la bordul unei nave dacă nu posedă un certificat medical, în conformitate cu prevederile Regulii 1/9 şi a Secţiunii A-I/9 din Convenţia şi Codul STCW, care să ateste că este apt să îşi îndeplinească atribuţiile la bordul navei.

ANR solicită ca, înainte de a începe lucrul pe o navă, fiecare navigator să posede un certificat medical valabil care să ateste că acesta este apt să îşi îndeplinească atribuţiile prevăzute în cadrul muncii în larg.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here