Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, publicată în Monitorul Oficial nr. 176 din 13 martie 2015 (M.Of. nr. 176/2015).

În vigoare de la 13.03.2015

[Expunere de motive]

Art. I.

La articolul 21 alineatul (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după litera t) se introduce o noua literă, litera ţ), cu următorul cuprins:

” ţ) o cotă de 2% din încasările Companiei Naţionale Loteria Română – S.A.”

Art. II.

La articolul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” a) instituţiilor de credit, instituţiilor financiare şi societăţilor definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi fondurilor de garantare şi contragarantare care îndeplinesc condiţiile de la art. 1;

b) societăţilor a căror activitate este reglementată de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare;”.

Art. III.

Prin derogare de la prevederile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2014, venitul lunar de completare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, se acordă şi persoanelor disponibilizate de la Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara – S.A. şi Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia – S.A.

Art. IV.

Remuneraţiile membrilor consiliul de administraţie, ai consiliului supraveghere, ale directorilor şi ale membrilor directoratului, stabilite în condiţiile art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2014, rămân dobândite conform contractelor în vigoare, fără ca acestora să le fie incidente prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. V.

La articolul III alineatul (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 12 iunie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” a) organizate, în condiţiile legii, la nivelul Preşedintelui României, preşedintelui Senatului, preşedintelui Camerei Deputaţilor, prim-ministrului, viceprim-ministrului, preşedintelui Curţii Constituţionale, preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorului- şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, preşedintelui Curţii de Conturi, Avocatului Poporului, miniştrilor, miniştrilor delegaţi şi celorlalţi conducători ai instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale cu rol de ordonator principal de credite, precum şi la nivelul prefectului ca reprezentant al Guvernului pe plan local;”.

[Continuare…]

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here