Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 227 din 31.03.2014 (M.Of. nr. 227/2014).
În vigoare de la 01.04.2014
Ţinând cont că, în determinarea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, operatorii economici au luat în calcul volumele de gaze din producţia internă vândute consumatorilor casnici şi noncasnici atât pe piaţa reglementată, cât şi piaţa concurenţială,
având în vedere că insuficienţa reglementării a condus la influenţarea preţurilor gazelor naturale pe piaţa concurenţială,
ţinând seama că neadoptarea clarificărilor referitoare la volumele destinate consumatorilor noncasnici ar menţine anularea avantajelor pe care piaţa concurenţială sau piaţa centralizată le poate oferi participanţilor, inactivând principiul de formare a preţurilor pe piaţa concurenţială „pe baza cererii şi a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concurenţiale”, principiu prevăzut la art. 177 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare,
luând în considerare faptul că aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I.
Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. II.
Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 aprilie 2014.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul economiei,
Constantin Niţă
Ministrul delegat pentru energie,
Răzvan-Eugen Nicolescu

Bucureşti, 26 martie 2014.
Nr. 13.
ANEXĂ
(Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013)
Formula de calcul pentru veniturile suplimentare
Impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat = 0,60*(VS – redevenţa*VS – VI)
VS = (PCCreglem – PRCC)*VGCC + (PCNCreglem – PRCNC)*VGCNCreglem + (PMPCNC – PRCNC)* VGCNC,
unde:
VS – venitul suplimentar;
OUG nr. 13/2014 este accesibilă integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here