22 Februarie, 2018

Organizaţiile care aşteaptă să încaseze bani europeni pot solicita ANAF amânarea plăţii impozitelor

Conform unui proiect de Ordonanţă de urgenţă, în domeniul acordării de facilităţi sub forma amânării la plată a obligaţiilor fiscale administrate de ANAF pentru contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, se doreşte reglementarea unei noi facilităţi la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor. 

Astfel, conform proiectului de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de MFP, se doreşte amânarea la plată a acestor obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau transmise spre recuperare acestei instituţii, în situaţia în care contribuabilii au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea.

În acest sens, se propune ca amânarea la plată:

  • Să fie în limita sumei de încasat de la autoritatea competentă; 
  • Să fie până la momentul la care autoritatea competentă are resurse băneşti pentru executarea obligaţiei, dar nu mai mult de 2 ani. 

Totodată, se propune ca amânarea la plată să NU se acorde anumitor contribuabili, fie datorită procedurilor speciale în care se află (în procedura insolvenţei sau în procedura eşalonării la plată), fie datorită riscului de a nu putea „valorifica garanţia” (sumele ce trebuie plătite de instituţia sau autoritatea publică sunt poprite de alţi creditori).

De asemenea, sunt reglementate aspectele procedurale necesare implementării acestei facilităţi la plată, respectiv:

  • Eliberarea certificatului de atestare fiscală; 
  • Modul de obţinere a documentului prin care autoritatea competentă confirmă existenţa sumelor certe, lichide şi exigibile pe care trebuie să le plătească contribuabilului; 
  • Modul de soluţionare a cererii contribuabilului (decizie de amânare la plată sau decizie de respingere); 
  • Modalitatea de asigurare a creanţei amânate la plată prin înfiinţarea popririi (legale) la terţul (autoritatea competentă) care are obligaţia de plată a sumelor către contribuabil, în limita obligaţiilor fiscale amânate la plată; 
  • Modalitatea de finalizare a amânării la plată. 

În cazul în care obligaţiile amânate la plată se sting, amânarea la plată se finalizează, caz în care organul fiscal emite decizia de finalizare a amânării la plată.

De subliniat că, în situaţia în care contribuabilul a renunţat la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi sau accesorii, de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă, organul fiscal emite o decizie de anulare a dobânzilor, penalităţilor de întârziere şi accesoriilor, de orice natură, aferente obligaţiilor fiscale principale amânate la plată.

În plus, pentru această situaţie contribuabilul nu datorează, pe perioada amânării, nicio dobândă, penalitate de întârziere sau accesorii de orice natură. O asemenea măsură reprezintă o aplicaţie a principiului echivalenţei, în condiţiile în care ambele părţi ale raportului juridic au renunţat la perceperea de obligaţii accesorii ca urmare a neplăţii la scadenţă a obligaţiilor pecuniare ce le reveneau.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă poate fi consultat în întregime AICI (format PDF).

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu