Aminteam într-un material anterior despre unităţile protejate ca formă prioritară prin care statul înţelege să sprijine încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. Citiţi mai jos ce avantaje au angajatorul şi angajatul într-o astfel de unitate.

Legea nr. 448/2006
 -republicată în Monitorul oficial nr. 1/2008 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevede că angajarea persoanei cu handicap în muncă se realizează în următoarele forme: pe piaţa liberă a muncii, la domiciliu, în forme protejate. Formele protejate de angajare în muncă includ locurile de muncă protejate şi unităţile protejate autorizate.

448-79Sursa foto: Lege5 Online

Unităţile protejate pot fi înfiinţate de orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, care angajează persoane cu handicap. Asemenea unităţi pot fi organizate cu sau fără personalitate juridică, acestea din urmă fiind cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice ori din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, precum şi cele organizate de persoana cu handicap autorizată, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi economice independente.


Procedura de autorizare a unităţilor protejate este stabilită prin Ordinul MMFPS nr. 1372/2010 -publicat în Monitorul Oficial nr. 676/2010-, care a abrogat reglementarea anterioară dată prin Ordinul preşedintelului Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 60/2007.
Astfel, pentru a putea funcţiona, unitatea protejată trebuie să obţină o autorizaţie care se eliberează de Ministerul Muncii, prin ordin al ministrului, la propunerea Direcţiei generale protecţia persoanelor cu handicap.
În vederea autorizării ca unitate protejată, entitatea trebuie să se încadreze în una dintre situaţiile prevăzute de art. 44 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate şi organizare, care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă;
secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice sau din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie şi cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate.
De asemenea, se poate constitui ca unitate protejată şi o persoană fizică cu handicap, autorizată să desfăşoare activităţi economice independente, inclusiv asociaţia familială care are în componenţă o persoană cu handicap. Sunt incluse aici şi persoanele fizice cu handicap autorizate în baza unor legi speciale, care îşi desfăşoară activitatea atât individual, cât şi în una dintre formele de organizare ale profesiei.
Autorizaţia îşi păstrează valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite dispoziţiile legale referitoare la condiţiile de autorizare ale unităţilor protejate.
Unitatea protejată autorizată are obligaţia ca până la data de 31 ianuarie a anului în curs, pentru anul anterior, să prezinte ministerului raportul de activitate, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
numărul persoanelor cu handicap angajate, raportat la numărul total de angajaţi, pentru fiecare lună calendaristică;
domeniile în care lucrează persoanele cu handicap angajate;
modalitatea de respectare a dispoziţiilor legale referitoare la funcţionarea unităţilor protejate;
numărul de contracte încheiate în sensul art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006. Textul de trimitere prevede că autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap (deşi au cel puţin 50 de angajaţi, ceea ce îi obligă să angajeze persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi), pot opta pentru achiziţionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, sumă care reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.
Pentru luna decembrie, se vor transmite în copie, cu ştampila şi semnătura în original a angajatorului, contractele individuale de muncă ale persoanelor cu handicap încadrate şi salarizate, documentele care atestă încadrarea în grad de handicap/invaliditate gradul III, în termen de valabilitate, şi fişele de post ale acestora.

Drepturi recunoscute prin lege

Unităţile protejate autorizate beneficiază de scutire de plata taxelor de autorizare la înfiinţare şi de reautorizare, precum şi de scutire de plată a impozitului pe profit, cu condiţia ca cel puţin 75% din fondul obţinut prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje, instalaţii de lucru şi/sau amenajarea locurilor de muncă protejate, în condiţiile prevăzute de Codul fiscal;


Autorităţile administraţiei publice locale pot, de asemenea, să acorde alte asemenea drepturi cu condiţia să le finanţeze din fonduri proprii.
Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

1 COMENTARIU

 1. vi se pare normal ca un angajat ,intr-o institutie de stat intr-o unitate protejata, cu grad de handicap sa se ocupe cu spalatul pe miini, facut ceai, plimbat pe hol si discutii cu alti angajati ? ciind ii dai ceva de facut nu face sau face prost si spune ca e hartuit cind il intrebi care e situatia. se intoarce cu spatele si pleaca. si asta de trei ani. e normal sa iei bani de la stat 360 pe 4 ore si sa nu faci nimic. sa te plingi permanent ca are cineva ceva cu tine,ca te persecuta. ce poate face un sef de birou in situatia asta?

 2. Buna ziua,

  Am infiintat o firma ca sa pot sa-mi practic profesia de manichiurista, sunt persoana cu handicap gr. 3 si am obtinut autorizatie de unitate protejata.

  “Conform legii 448/2006 unitatile protejate autorizate beneficiaza de scutire de plata a impozitului pe profit, cu conditia ca cel putin 75% din fondul obtinut prin scutire sa fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje, instalatii de lucru si/sau amenajarea locurilor de munca protejate, in conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.”

  Dar eu nu beneficiez de nici o scutire pentru ca platesc impozit pe venit si nu pe profit si nu pot sa schimb vectorul fiscal deoarece nu am venit de 65000 de euro pe an. De cand am deschis firma am avut venit de 1500 de lei si in conditiile in care am un angajat si am avut cheltuieli de 2000 de lei. Dar cei de la fisc imi spun ca trebuie sa platesc impzitul pe venit desi am iesit pe minus pentru ca legea este pentru impozitul pe profit nu pe venit. Va rog sa-mi explicati si mie cum sunt protejate unitatile astea si persoanele cu handicap?

 3. normal statul oblica societățile cu peste 50 de angajați sa cumpere de la up servicii și produse….dar de exemplu la o licitație ai avantaj în fata unui srl? sau up trebuie sa ceara mila societăților ca cumpere de la noi? dacă plec de la un srl…iau fonduri europene după o pot transforma în up?

 4. Daca am o firma de distributie consumabile industriale si am angajata la facturare o persoana cu handicap, in conditiile in care firma are 3 angajati, ma pot autoriza ca societate protejata? Posturile ocupate sunt: Facturare-persoana cu handicap, gestionar si sofer persoane fara handicap.

 5. Buna ziua, sunt persoane cu handicap accentuat, grad 2, de cand m-am nascut, am terminat o postliceala de asistent medical si anul acesta termina o facutatea, inginerie. Am fost angajat la o companie la program de 8h iar dupa 1 luna de la angajare, m-a chemat HR, trimitandu-ma la inca un control medical cu totul ca il trecusem pe primul, practic lucram la birou, handicapul meu fiind parapareza spastica congenitala. Mi-au spus ca daca nu fac un al 2 control medical din care sa ateste ca sunt apt de munca 100 % pt. postul respectiv, sunt nevoit sa plec. Ei motivand ca pe ceriticat scrie capacitate de munca de 30%, iar dupa calculul lor = 2.5h/zi, DAR una este munca de birou si alta e munca fizica (caratul, mutatul, sapat etc). Compania motiva a motivat ca este obligata sa declare ca are o persoana cu handicap, in caz de control de la Inspectoratul de Munca ar fi primit avertizment/amenda/. Daca ma fac PFA/Intreprindere Individuala/ SRL –D (debutant),fiind colaborator, pe cont propriu, mai exista posibilitatea HR sa aiba vreo obiectie?. Avantejele fiscale pe care le are un angajator, care angajeaza o persoana cu handicap le pot avea si eu?.

  ANGAJAREAABSOLVENŢILOR

  Pentru încadrarea în muncă (pe durată nedeterminată) a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, angajatorii:

  • vor fi scutiţi de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj (aferentă absolvenţilor încadraţi) pe o perioadă de 12 luni. Atenţie: Această scutire va fi eliminată începând cu data de 22 octombrie;

  • vor primi în fiecare lună -pentru fiecare absolvent- timp de un an:

  – o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă (ISR – acesta este de 500 de lei în prezent) în vigoare la data încadrării în muncă – pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
  – o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea ISR-ului în vigoare la data încadrării în muncă – pentru absolvenţii deînvăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
  – o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea ISR-ului în vigoare la data încadrării în muncă – pentru absolvenţii deînvăţământ superior;

  • vor primi lunar -pentru fiecare absolvent din rândul persoanelor cu handicap- sumele de mai sus pe o perioadă de 18 luni;

  • vor primi un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de pentru absolvenţii încadraţi dacă menţin raporturile de muncă/serviciu cu aceştia peste termenul de 18 luni (ajutorul financiar e acordat pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă/serviciu).

  • vor primi un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de pentru absolvenţii încadraţi dacă menţin raporturile de muncă/serviciu cu aceştia peste termenul de 18 luni (ajutorul financiar e acordat pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă/serviciu).

  ANGAJAREA PERSOANELOR CU HANDICAP

  Angajatorii care şi-au îndeplinit obligaţia de a încadra în muncă persoane cu handicap (în raport cu numărul de angajaţi), dar şi angajatorii care nu sunt obligaţi legal să facă acest lucru, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă/serviciu cel puţin doi ani vor beneficia de o sumă egală cu valoarea ISR-ului în vigoare.

  Sursa : https://legestart.ro/anofm-ce-subventii-si-facilitati-sunt-acordate-angajatorilor/

 6. Din ce am citit a fost interesant ca legea spune ca poti fi scutit de impozit numai daca ai peste 65 de mii de euro profit sau daca al ai sal reinvestesti acolo in firma sau ce ai deschis ear daca nu ai incasari de 65 de mii de euro cum mai pot fi scutit de impozit pe profit si atunci veniturile pot fi mai mici si din ce am citit de la cei care au postat ca nu mai pot fi scutiti si atunci ministeru muncii prin reprezentatntii lor prin departament directia generala a pers. cu dizabilitati de ce nu trec la modificari de lege prin dezbatere publica si consultari sa fie o legislatie mult mai buna pt. aceste atyeliere protejate ca sa poata supravietuii si sa poata sa incurajeze si infiintarea mult mai multe ateliere protejate pacat legi slabute sa nu se zica ca nu exista-ear ac olo unde trebuiesc angajate pers. cu hand. cel putin 4%- sa se stabileasca clar pt. pers. cu dizabilitati care este programul de ore care trebuie sal lucreze fiecare gr. de hand. , si in functie de pregatirea profesionala, cred ca trebuie gandita alta legislatie sa nu mai fie piedici-si este posibil ca in unele cazuri sa nu fie pregatite profesional unele pers. cu dizab ilitati si atunci aceste pers. cu diz. pot fi angajate si in unitati protejate si in afara unit. protejate deci si aici trebuie gasite alte forme de pregatire sau legislatie mult mai buna ca intai aceste pers. sa fie pregatite prof. bine in funct. de gr. de hand

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here