Ministerul finanţelor publice, în calitate de iniţiator, a redactat proiectul unei hotărâri de guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2009.  Aşa cum se precizează în Nota de fundamentare, având în vedere faptul că O.U.G nr.77/2009 a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, este necesară modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009, în sensul adaptării acesteia la conţinutul noilor prevederi din OUG nr. 77/2009.

Proiectul de hotărâre a primit avizul din partea Comisie Europene, în conformitate cu procedura prevăzută de Directiva 98/34/CE referitoare la procedura de furnizare de informaţii in domeniul standardelor, reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale.

Prin proiectul de act normativ se prevăd modalităţile de organizare şi condiţiile de autorizare a unor categorii de jocuri de noroc, în speţă prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă.

Sunt stabilite instrumentele şi modalităţile de plată pentru participarea, respectiv încasarea

premiilor la categoriile de jocuri de noroc nou introduse.

Au fost explicitate drepturile personalului cu drept de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice.

Se stabileşte termenul pe care operatorii economici îl au la dispoziţie pentru a se dota cu mijloace de joc care să permită monitorizarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor operaţiunilor de exploatare (black box).

Este prevăzută obligaţia organizatorilor de jocuri de noroc tip slot-machine privind supravegherea video a locaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi obligaţia de stocare a acestor imagini pentru 30 de zile.

În Norme a fost introdusă o nouă secţiune, prin care se detaliază activitatea de licenţiere a organizării şi de autorizare a exploatării jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, precum şi obligaţiile operatorilor economici care doresc să exploateze acest tip de jocuri.

Sunt prevăzute condiţiile pentru autorizarea entităţii care va realiza controlul tehnic, monitorizarea şi raportarea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line, jocurile bingo on-line şi jocuri de noroc on-line, precum şi atribuţiile şi obligaţiile care îi guvernează activitatea.

Normele prevăd sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor organizatorilor jocurilor de noroc online, precum şi în cazul nerespectării obligaţiilor ce revin operatorului de monitorizare şi raportare;

Normele stabilesc documentaţia necesară pentru obţinerea licenţei/autorizaţiei pentru jocurile de noroc on-line.

Ministerul finanţelor publice, în calitate de autor al proiectului de act normativ, apreciază că introducerea de noi categorii de jocuri de noroc va atrage după sine apariţia de noi operatori economici interesaţi de noile oportunităţi, cu consecinţa creării de noi locuri de muncă. Pe de altă parte, se preconizează scăderea dependenţei potenţialilor participanţi la joc, având în vedere procedura de verificare şi monitorizarea existente pentru jocurile de noroc on-line, precum şi dificultăţile de natură tehnică pe care le presupune accesul la jocurile de noroc de tip pariuri on-line, jocurile bingo on-line şi jocuri de noroc on-line, organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă.

1 COMENTARIU

  1. Legea e destul de drastica, insa dupa parerea mea e un pas bun spre un viitor mai sigur al participantilor la astfel de jocuri. Citeam recent prin Internet despre intreprinderi ce se ocupa cu jocurile de noroc si m-a surpins destul de mult istoria UNIBET-ului. Este o comapnie destul de tanara ce-si are sediul in Malta. Din 1997 pina in 2011 popularitatea acesteia a crescut vertiginos datorita jocurilor de calitate si confidenta clientilor ei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here