În şedinţa de ieri din Camera Deputaţilor a fost adoptat, cu 123 de voturi “pentru” şi 62 “împotrivă”, proiectul de Lege pentru aprobarea OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Actul normativ vine cu modificări, cea mai importantă dintre acestea referindu-se la faptul că sistemul va fi obligatoriu doar pentru firmele în insolvenţă şi cele cu obligaţii fiscale restante reprezentând TVA.

Cine aplică obligatoriu sistemul split TVA?

Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a stabilit la art. 2 alin. (1) din ordonanţă că au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA persoanele impozabile și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA, care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:

a) la 31 decembrie 2017 înregistreaza obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligatii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018.

b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistreaza obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor.

c) se află sub incidenţa legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Ultimele amendamente introduse

Am văzut deja că OG nr. 23/2017 va fi obligatorie doar pentru firmele în insolvenţă sau cu întârzieri la plata TVA, însă care sunt mai exact ultimele modificări introduse chiar ieri, prin aprobarea unor amendamente? Potrivit raportului Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, acestea constau în:

  • majorarea de 10 ori a limitelor stabilite pentru plata cu întârziere a obligaţiilor de TVA. Plafoanele iniţiale erau de 1.500 de lei în cazul contribuabililor mari, 1.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 500 de lei în cazul contribuabililor mici și 100 de lei în cazul contribuabililor persoane fizice. După cum se poate vedea mai sus, noile praguri sunt de 15.000, 10.000 şi 5.000, cu eliminarea menţiunii referitoare la contribuabilii persoane fizice;
  • prelungirea cu 30 de zile a termenului pentru achitarea datoriilor, prevăzut la cel de-al doilea punct, acesta ajungând la 60 de zile lucrătoare.

ATENŢIE! Contribuabilii cu obligaţii fiscale restante/în insolvenţă vor aplica split TVA  de la 1 martie 2018:

“Art. 2

(8) Înscrierea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, astfel:

a) persoanele prevăzute la alin. (1) lit.a), începând cu 1 martie 2018;

b) persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b), începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul prevăzut la alin. (1) lit. b).

(9) Organul fiscal competent înscrie din oficiu în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA persoanele care se află în situația prevăzută la alin. (1) lit. c) la data de 31 decembrie 2017, precum și persoanele care nu au depus notificarea prevăzută la alin. (6). Înscrierea în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se efectuează astfel:

a) cu data de 1 martie 2018 pentru persoanele care se află în situația prevăzută la alin. (1) lit. c) la data de 31 decembrie 2017;

b) cu data de 1 a lunii următoare celei în care organul fiscal constată că persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA se află în situația prevăzută la alin. (1) lit. c) și nu a depus notificarea menţionată la alin. (6).”

Ai nevoie de Ordonanța nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua.Firmele platitoare de tva,care lucreaza cu statul ( prin intermediul platformei SEAP – LICITATII ),mai sunt obligate sa teaca la SPLIT TVA din 2018 ?Am vazut ca in aceasta ordonanta ,doar trei categorii de persoane impozabile se supun acestui sistem.In trecut ,se discuta ca si firmele care lucreaza cu statul,sa aplice sitemul SPLIT TVA.Multumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here