Ministerul Finanțelor Publice a publicat în dezbatere proiectul de Ordonanță  pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care prevede mai multe modificări în vederea economisirii de bani la bugetul de stat: creşterea accizelor la ţigarete, accizarea băuturilor răcoritoare cu adaos mare de zahăr, reducerea la jumătate a numărului de posturi de secretar de stat, blocarea posturilor vacante de la buget şi plata contribuțiilor sociale pentru o parte din tichetele cadou primite din partea angajatorilor, excepţie făcând biletele de valoare primite cu ocazia unor sărbători.

În nota de fundamentare se arată: „Se propune includerea în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii (CAS, CASS şi CAM), a biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, pentru alte situaţii decât cele cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cele oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie. Se menţine regimul de exceptare de la plata contribuţiilor sociale numai pentru tichetele cadou acordate de angajator/plătitor cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cele oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în limita plafonului de 150 lei/eveniment/persoană„.

În proiectul rectificării bugetare se estimează ca din modificarea regimului fiscal aplicabil tichetelor cadou acordate în legătură cu o activitate dependentă, să se încaseze la buget 22,2 milioane lei, în următoarele patru luni din 2019.

Proiectul de ordonanță mai prevede că posturile vacante de la stat vor fi ocupate conform principiului „unu la trei„, respectiv la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat. Legea actuală prevede ca la 2 posturi vacante, unul să fie ocupat.

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare„.

Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe a Guvernului se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată.

După data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, ordonatorii de credite pot ocupa prin concurs sau examen posturi conform principiului: ”unu la trei” din totalul posturilor ce se vor vacanta, respectiv la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat.

Prin excepţie, se pot organiza concursuri sau examene pentru:

– ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal didactic de predare;

– ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal medico-sanitar;

– posturile vacante necesare încadrării, în condiţiile legii, a promoţiei de ofiţeri, subofiţeri, agenţi de poliţie, maiştri militari, funcţionari publici cu statut special din anul 2019;

– posturile vacante necesare încadrării promoţiei 2019 a Institutului Național al Magistraturii”.

Blocarea ocupării posturilor vacante va genera scăderea cheltuielilor cu 76,7 milioane lei la nivelul unui an bugetar, potrivit notei de fundamentare.

O altă măsură fiscal-bugetară propusă este reducerea cu 50% a numărului total de posturi de secretar de stat, subsecretar de stat şi de funcţii asimilate funcţiilor de secretar de stat şi subsecretar de stat la nivelul tuturor ministerelor, precum şi al celorlalte instituţii şi autorităţi publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor. Reducerea numărului de secretari de stat, subsecretari de stat şi asimilaţii acestora, precum şi a numărului de posturi din cabinetele demnitarilor vor determina o reducere a cheltuielilor bugetare de 7,1 milioane lei în anul 2019 şi de 21,3 milioane lei la nivelul unui an bugetar.

De asemenea, se prevede ca nicio instituție publică să nu mai achiziționeze din fonduri publice servicii de telefonie mobilă pentru personalul angajat, cu excepția demnitarilor.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here