Camera Deputaților a adoptat marți proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal.

Potrivit proiectului, SRI poate să exercite mandat de siguranță națională în cazuri de trădare și terorism.

Ordonanța interceptărilor prevede că „Organele de cercetare penală speciale efectuează acte de urmărire penală numai în condiţiile art. 55 alin. (5) şi (6), corespunzător specializării structurii din care fac parte, în cazul săvârşirii infracţiunilor de către militari sau în cazul săvârşirii infracţiunilor de corupţie şi de serviciu prevăzute de Codul penal săvârşite de către personalul navigant al marinei civile, dacă fapta a pus sau a putut pune în pericol siguranţa navei sau navigaţiei ori a personalului.

De asemenea, organele de cercetare penală speciale pot efectua, în cazul infracţiunilor contra securităţii naţionale prevăzute în titlul X din Codul penal şi infracţiunilor de terorism, din dispoziţia procurorului, punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică.

OUG 6/2016 a fost adoptată după ce, prin Decizia nr. 51/2016, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art 142 alin.1 din Codul de procedură penală, constatând că sintagma „ori de alte organe specializate ale statului” supusă controlului nu respectă condiţiile de calitate inerente unei norme legale, sub aspectul clarităţii, preciziei şi previzibilităţii.

Astfel SRI va putea face interceptări, dar numai sub control judecătoresc, iar Parchetul General și DIICOT vor avea, în sfârșit, poliție judiciară, fără a se mai pune în relații de dependență și subordonare față de Ministerul de Interne.

„Pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. a)-d), procurorul, organele de cercetare penală sau lucrătorii specializaţi din cadrul poliţiei folosesc nemijlocit sistemele tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor şi informaţiilor colectate”, mai prevede textul Ordonanţei.

De asemenea, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de orice tip de comunicare ori de servicii financiare sunt obligaţi să colaboreze cu procurorul, organele de cercetare penală sau lucrătorii specializaţi din cadrul poliţiei, în limitele competenţelor acestora, pentru punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică.

Proiectul de lege a fost adoptat fără modificări față de forma inițiatorului, cu 283 de voturi pentru și doar 10 voturi împotrivă și tot atâtea abțineri, după ce a trecut de Comisia Juridică cu unanimitate de voturi în formula adoptată de Senat.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here