Ordonanţa de urgenţă privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din acest an a fost publicată în Monitorul Oficial.

Ordonanța de urgență nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ este în vigoare din 8 aprilie.

Conform Ordonanţei, procedurile privind organizarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale se iniţiază în termen de 6 luni de la data expirării duratei stării de urgenţă.

Art. 1. –

Procedurile privind organizarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale se inițiază în termen de 6 luni de la data expirării duratei stării de urgență.

Art. 2. –

Data alegerilor prevăzute la art. 1 se stabilește conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Interne, cu avizul Comitetului național pentru situații speciale de urgență.

Art. 3. –

Mandatele autorităților administrației publice locale se prelungesc până la data preluării, în condițiile legii, de către noile autorități ale administrației publice locale a mandatelor rezultate în urma alegerilor prevăzute la art. 1, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Totodată, prin această ordonanţă se modifică şi articolul 151, alineatul 3, din OUG privind Codul administrativ.

(3) Mandatul primarului prevăzut la alin. (1) se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situații, nu pot fi organizate alegeri în condițiile alin. (1).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here