Ordinul nr. 9/2015 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 154 din 4 martie 2015 (M.Of. nr. 154/2015).

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) şi ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1.

Valorile-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa de certificate verzi pentru anul 2015 sunt următoarele:

a) valoarea minimă de 131,0847 lei/certificat verde (respectiv 29,3971 euro/certificat verde);

b) valoarea maximă de 267,0358 lei/certificat verde (respectiv 59,8856 euro/certificat verde).

Art. 2.

Contravaloarea certificatului verde neachiziţionat de către operatorii economici care au obligaţie anuală de achiziţie de certificate verzi, în cazul neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2015, este de 534,0673 lei/certificat verde neachiziţionat (respectiv 119,7702 euro/certificat verde neachiziţionat).

Art. 3.

Societatea “Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale – OPCOM” – S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi operatorii economici care au obligaţie anuală de achiziţie de certificate verzi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4.

Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 februarie 2015.

Nr. 9.

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here