Ordinul nr. 762/2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 233 din 6 aprilie 2015 (M.Of. nr. 233/2015).

În vigoare de la 06.04.2015

Având în vedere:

– prevederile art. 5 lit. a) şi art. 6 alin. (1) lit. b1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020,

în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1.

(1) Domeniile prioritare de formare profesională pentru administraţia publică, pe baza rezultatelor analizei nevoilor de instruire identificate la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice şi a priorităţilor strategice ale administraţiei publice, rezultate din documente programatice adoptate de Guvernul României, sunt:

a) managementul serviciilor publice şi de utilitate publică;

b) politici publice şi planificare strategică;

c) sistemul de control intern/managerial în entităţile publice;

d) managementul resurselor umane;

e) management financiar-bugetar şi al patrimoniului;

f) drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;

g) dreptul integrităţii publice şi politici anticorupţie;

h) legislaţia Uniunii Europene;

i) comunicare, relaţii publice, transparenţă decizională, informaţii – date publice/clasificate/cu caracter personal;

j) procedură civilă şi contencios administrativ.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice asigură pentru personalul din cadrul acestora participarea la programe de formare profesională în vederea perfecţionării de abilităţi şi competenţe în domeniile prioritare prevăzute la alin. (1).

Art. 2.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 2.323/2013 pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice specifice asimilate acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 16 iulie 2013.

Art. 3.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

Bucureşti, 31 martie 2015.

Nr. 762.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here