Ordinul MFP nr. 676/2015 privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului, publicat în Monitorul Oficial nr. 414 din 11 iunie 2015 (M.Of. nr. 414/2015)

Având în vedere:

– dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;

– Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1.

Începând cu data de 1 iulie 2015, rata dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului se stabileşte la 1,75% pe an.

Art. 2.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 47/2015 privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 20 ianuarie 2015, se abrogă.

Art. 3.

Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la îndeplinire de Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi de direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Bucureşti, 10 iunie 2015.

Nr. 676.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here