Ordinul MT nr. 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere înregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei, publicat în Monitorul Oficial nr. 290 din 28 aprilie 2015 (M.Of. nr. 290/2015).

În vigoare de la 30.04.2015

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. VI alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1.

Începând cu data de 30 aprilie 2015, tarifele de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Feteşti şi Cernavodă se încasează prin sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei – SIEGMCR.

Art. 2.

Nivelul tarifelor de trecere prevăzute la art. 1 se stabileşte potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. 5 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din data de 2 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 30 aprilie 2015.

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Bucureşti, 28 aprilie 2015.

Nr. 612.

rovinieta_apr 

Sursa foto: Lege5.ro

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here