Ordinul MApN nr. 57/2015 pentru modificarea şi completarea unor instrucţiuni din Ministerul Apărării Naţionale privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru profesia militară şi menţinerea în activitate a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, publicat în Monitorul Oficial nr. 434 din 18 iunie 2015 (M.Of. nr. 434/2015).

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi necesitatea eficientizării procesului de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru formarea personalului militar,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I.

Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” b) să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

c) să nu fi parcurs un program de studii universitare de licenţă cu finanţare de la bugetul de stat, iar, în cazul în care a absolvit un astfel de program de studii, să menţioneze în cererea de înscriere despre aceasta, urmând ca până la data înmatriculării să facă dovada achitării, integral sau parţial, a contravalorii serviciilor de şcolarizare de care a beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat.”

2. La articolul 14 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” b) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, sau să facă dovada promovării examenului de licenţă până la data concursului de admitere la cursul de formare.”

3. La articolul 14 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” b) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, ori să îşi fi desfăşurat activitatea ca maiştri militari/subofiţeri cel puţin 3 ani în arma pentru care candidează şi să fi absolvit o instituţie de învăţământ universitar, indiferent de profil, sau să facă dovada promovării examenului de licenţă, până la data concursului de admitere la cursul de formare; pentru specialitatea management financiar-contabil sunt obligatorii studii universitare de licenţă în domeniul financiar-contabil;”.

4. La articolul 14 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” b) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare sau să facă dovada promovării examenului de licenţă, până la data concursului de admitere la cursul de formare.”

[Continuare…]

Ai nevoie de Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here