Ordinul MFP nr. 513/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 300 din 30 aprilie 2014 (M.Of. nr. 300/2015).

În vigoare de la 30.04.2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă modelul şi conţinutul registrului de bani personali, prevăzute în anexă.

Art. 2.

Operatorul economic are obligaţia constituirii registrului de bani personali prevăzut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Art. 3.

Registrul de bani personali, ce are paginile numerotate în ordine crescătoare, se semnează pe ultima pagină de către administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta.

Art. 4.

Registrul de bani personali prevăzut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează zilnic de către personalul operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la începutul programului de lucru, fără ştersături sau modificări şi fără a lăsa spaţii neutilizate.

Art. 5.

Operatorul economic răspunde de integritatea registrului de bani personali şi completarea zilnică a acestuia de către personalul care desfăşoară activitate în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Art. 6.

Operatorul economic notifică organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia şi numărul de pagini, conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin.

Art. 7.

Organul fiscal înregistrează într-o evidenţă proprie, ţinută la nivelul fiecărui contribuabil, registrele de bani personali notificate ca fiind constituite.

Art. 8.

Registrul de bani personali prevăzut la art. 2 se păstrează la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, în vederea prezentării acestuia organelor de control.

Art. 9.

Un operator economic poate utiliza un singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Art. 10.

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Bucureşti, 30 aprilie 2015.

Nr. 513.

 model_registru

Sursa foto: Lege5.ro

Ai nevoie de OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

2 COMENTARII

 1. Buna ziua!
  Lucrez intr-un service auto si doar eu folosesc casa de marcat. In acest registru, imi trec doar eu banii sau si mecanicii?
  Va multumesc!

 2. Sunt Persoana Fizica Autorizata , Sunt inginer constructor , Prestez activitati de servicii profesionale de specialitate; Evaluator ANEVAR si expert tehnic judiciar.
  Elaborez expertize si evaluari imobiliare, audit energetic, dirigintie de santier sau responsabil tehnic cu executia, si proiecte pentru structuri de rezistenta in constructii. Pentru majoritatea din acestea inchei contracte de prestari servicii iar in cazul expertizelor judiciare sunt numit de instanta sau ales de una din parti.
  Activitatea o desfasor periodic daca sunt solicitat.
  Trebuie sa posed REGISTRU DE BANI PERSONALI ??

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here