Ordinul MJ nr. 3988/2015 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.643/C/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 897 din 2 decembrie 2015 (M.Of. nr. 897/2015).

În vigoare de la 02.12.2015

Având în vedere propunerile procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie transmise prin Adresa nr. 3.564/C/1.384/VI-2/2015 privind modificarea unor prevederi ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.643/C/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.103 din 27 octombrie 2015 prin care au fost avizate favorabil propunerile de modificare a Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie,

în conformitate cu dispoziţiile art. 9 şi 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 140 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. I.

Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.643/C/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 21 mai 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

– La articolul 4 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” c) Secţia judiciară penală:

– Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie I;

– Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie II;

– Serviciul de reprezentare la alte instanţe;”.

Art. II.

Direcţia Naţională Anticorupţie va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. III.

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Ministrul justiţiei, Raluca Alexandra Prună

Bucureşti, 24 noiembrie 2015.

Nr. 3.988/C.

Ai nevoie de Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here