Ordinul nr. 3933/2014 (Ministerul Justiţiei) privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 806 din 5 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 806/2014).

În vigoare de la 05.11.2014

Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 81 din 13 august 2014 pentru aprobarea propunerilor privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2014,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) şi alin. (3) lit. d) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, precum şi cu dispoziţiile art. 31 lit. d) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1.

Numărul de 2.575 de posturi de notar public, din care 2.385 de notari publici în funcţie, 98 de notari publici suspendaţi, 74 de posturi destinate examenului de definitivat şi 18 posturi de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică, se actualizează cu 17 posturi de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2014, potrivit anexelor nr. 116, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Posturile de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2014 sunt prevăzute în anexele nr. 115, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, şi în anexa nr. 16, cuprinzând situaţia centralizată.

Art. 3.

Serviciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului se comunică Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here