Ordinul MECS nr. 3731/2015 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2015 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere în universităţile din străinătate, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 5 mai 2015 (M.Of. nr. 304/2015).

În vigoare de la 05.05.2015

În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2015,

având în vedere Nota nr. 27.116 din 28 ianuarie 2015 cu privire la aprobarea perioadei de desfăşurare a examenului de bacalaureat 2015 – sesiune specială şi Nota nr. 96 din 22 aprilie 2015 privind participarea la sesiunea specială de bacalaureat 2015 a absolvenţilor de liceu 2015, care susţin examenul de admitere în universităţile din străinătate care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat 2015 – sesiunea iunie-iulie,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2015 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere în universităţile din străinătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Ilfov nominalizează unităţile de învăţământ – centru de examen şi centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de bacalaureat 2015.

Art. 3.

Lista nominală a absolvenţilor de liceu care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile internaţionale pe discipline şcolare şi a absolvenţilor de liceu 2015 care susţin examenul de admitere în universităţile din străinătate care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat 2015 – sesiunea iunie-iulie, avizată de directorul general al Direcţiei generale învăţământ preuniversitar, şi lista nominală a absolvenţilor de liceu care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile sportive internaţionale, avizată de directorul Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, sunt aprobate de preşedintele Comisiei Naţionale de Bacalaureat – 2015.

Art. 4.

(1) Se numesc ca preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrul de examen şi din centrul zonal de evaluare, după cum urmează:

– Ioan Mărgineanu, prof. univ. dr., de la Facultatea de Ştiinţă şi Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnică din Bucureşti – preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen;

– Mirela Târnoveanu, lect. univ. dr., de la Facultatea de Matematică-Informatică, Universitatea Transilvania din Braşov – preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare.

(2) Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Ilfov stabileşte componenţa comisiilor de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a comisiilor de bacalaureat din centrul de examen şi din centrul zonal de evaluare.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here