Ordinul nr. 3692/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 773 din 11.12.2013 (M.Of. nr. 773/2013).

În vigoare de la 11.12.2013

Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 77 din 8 august 2013 pentru aprobarea propunerilor privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2013,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) şi alin. (3) lit. d) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile art. 31 lit. d) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1.

Numărul de 2.522 de posturi de notar public, din care 2.353 de notari publici în funcţie, 83 de notari publici suspendaţi, 82 de posturi destinate examenului de definitivat şi 4 posturi de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică, se actualizează cu 16 posturi de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013, potrivit anexelor nr. 116, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Posturile de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013 sunt prevăzute în anexele nr. 1-15, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, şi în anexa nr. 16, cuprinzând situaţia centralizată.

Art. 3.

Serviciul Profesii Juridice Conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului se comunică Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiţiei,

Ovidiu Puţura,

secretar de stat

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 3.692/C.

Ordinul nr. 3692/2013 şi anexele 1-16 pot fi consultate gratuit pe Lege5 – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here