Ordinul ANAF nr. 3565/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial nr. 863 din 27 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 863/2014).

În vigoare de la 27.11.2014

Pentru creşterea eficienţei administrării marilor contribuabili şi în scopul îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare,

având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) şi ale art. 33 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 noiembrie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

” Art. 1.

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, au calitatea de mari contribuabili persoanele juridice române, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, care au calitatea de mari contribuabili la data de 31 decembrie 2014.”

2. La articolul 4, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

” (7) Vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili următorii contribuabili:

a) contribuabilii mari care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute la lit. A din anexă, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor;

b) contribuabilii nou-înfiinţaţi care nu realizează investiţii la nivelul prevăzut la lit. C din anexă vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili după 2 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste criterii de selecţie începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili va notifica respectivii contribuabili, prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.”

Art. II.

Pentru selecţia contribuabililor mari administraţi, începând cu data de 1 ianuarie 2015, de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, se suspendă aplicarea criteriului de selecţie prevăzut în anexa nr. 1 lit. A din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, în ceea ce priveşte volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili şi cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea.

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here